Уставни суд одбацио иницијативу у вези анализе ризика

Београд, 16.03.2017. – Мало веће Уставног суда Републике Србије у предмету број 1Уо-340/2015 донело је закључак о одбацивању иницијативе за оцену Уставности и законитости.

„Одбацују се иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, пов. 01 број 6734/15-34 од 1. децембра 2015. године.“

Синдикат полиције Слога упутио је 18.01.2016. годинеиницијативу Уставном суду. Више о томе на линку: „Синдикат полиције Слога затражио правну заштиту од Уставног суда„.

У образложењу Уставног суда, наводи се: „Уставном суду поднето је више иницијатива за оцену уставности и законитости Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, пов. 01 број 6734/15-34 од 1. децембра 2015. године. Иницијативама се оспорава усаглашеност Правилника са одредбама чл. 36, 51, и 60. Устава, одредбама члана 2. став 1. тачка 2. и члана 14. став 1. тачка 3. Закона о тајности података, одредбама члана 4. став 4. и члана 23. Закона о полицији, одредбама чл. 46. и 91. Закона о државним службеницима и са одредбама члана 3. став 1. тачка 5. и члана 22. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима. посебним организацијама и службама Владе.“

Уставни суд наводи:

„У односу на наводе да оспорени Правилник није био у сагласности са одредбама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Уставни суд је утврдио да та уредба није била правни основ за доношење оспореног Правилника, већ је то била Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова. Стога не постоје процесне претпоставке за вођење поступка за оцену сагласности оспореног Правилника са одредбама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе.

Имајући у виду све наведено, Уставни суд је утврдио да не постоје процесне претпоставке за вођење поступка за оцену уставности и законитости оспореног Правилника, па је поднете иницијативе одбацио, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 7) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-УС, 40/15 и 103/15).

Будући да је Суд одбацио поднете иницијативе, захтев за обуставу извршења решења о премештају запослених која су донета на основу оспореног Правилника постаје беспредметан.“

Документ Закључка Уставног суда можете преузети ОВДЕ.

Оставите одговор