Тајна са или без покрића: Решења о платама у МУП

Београд, 17.11.2017. – Правилник о платама у МУП требао би да  буде доступан свакоме. Запослени који сматрају да су оштећени незаконитим обрачуном плате морали би да изврше увид у правилник пре подношења жалби. Међутим, жалиоцима је то право ускраћено.

Колегиница Ивана Хиршл начелник је Одељења за зараде и бенефиције у Сектору за људске ресурсе и по природи ствари издаје (потписује) свако решење о висини плате за запослене у седишту Министартва унутрашњих послова.

Свако решење о висини коефицијента плате пре потписивања се обрађује од стране запослених извршиоца у Одељењу за зараде и бенефиције. Они обрађују свако решење, за сваког запосленог а по природи ствари извршиоци као и руководиоци врше увид у Правилник о платама и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП на шта се позива и свако решење.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП и Правилник о платама означен је ознаком тајности “Поверљиво” и “Строго поверљиво”, тако бар тврде.

 

Сваки приступ према тајном документу према Закону о тајности података може се извршити искључиво уколико запослени поседује одговарајући сертификат (дозволу). Свако ко приступа документу који носи ознаку тајности а не поседује сертификат чини кривично дело.

Међутим, то изгледа да не спречава запослене у Сектору за људске ресурсе да приступају таквим документима и без сертификата.

На пример, Ивана Хиршл начелник је Одељења за зараде и бенефиције у Сектору за људске ресурсе, као и извршиоци који тамо раде не поседују сертификат за приступ документима као што су Правилник о платама и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП који су означени као тајни.

Ако би се утврдило да они не приступају тим документима, поставља се питање како и на који начин издају решења која се управо позивају на наведена подзаконска акта.

Међутим, када запослени, синдикати, или адвокати затражили правилнике, бивају одбијени од стране Сектора за људске ресурсе уз образложење, да су правилници означени ознаком тајности.

Лицемерно с  обзиром јер ни они сами, који приступају документима, радећи свој посао на изради решења, не поседују сертификате.

Тако према одговору Владе, Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података од 17. августа 2017. године Ивана Хиршл не поседује сертификат нити је за њу поднет захтев за издавање одговарајућег сертификата. Па како то? Зар је и то могуће?

Дакле, док Ивана Хиршл и други запослени у МУП приступају наведеним подзаконским актима и на тај начин врше кривично дело, о осталим запосленима који се жале на решења води се рачуна да им се не дозвољава увид у правилнике. Брижно, нема шта!

Како већ и сами знамо да у овој овој Орвеловској  “Животињској фарми” постоје они који су једнаки и који су једнакији, можемо видети да ствари нису увек онакве како нам се чине. Дакле, за некога закони не важе, а за некога веже. Све по потреби!

Треба истаћи да би Правилник о платама заиста могао да ужива заштиту Закона о тајности података, морао би да буду испуњен законски услов а то је да постоји Одлука о тајности података.

Међутим у МУП таква одлука не постоји, бар према званично акту МУП.

Дакле, Одлука о тајности података не постоји, иако је то једини услов да би документ био тајан!

Међутим, то нека лица у МУП не спречава да иста документа посматра као тајна и да се према њима односе како им одговара, некада као према тајним документима, некада као јавним.

Сва ова недоследност од примене Закона о тајности података и Закона о општем управном поступку доводе до угрожавања јавног интереса али и права запослених.

Управо због свега наведеног овај синдикат предузео је мере у циљу утврђивања истине и поштовања закона.

То нису популарне мере, али изгледа да једино оне могу дати резултате у циљу законитог функционисања институције као што је Министарство унутрашњих послова.

Препорука за све чланове синдиката је да нипошто не приступају документима са ознаком “интерно”, “поверљиво”, “строго поверљиво” или “државна тајна” без сертификата с обзиром да би на тај начин себе довели под удар закона и могли би бити оптужени за кривично дело из чл. 98 Закона о тајности података.

Председник
Драган Жебељан

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *