Укинута радна места „послови анализе ризика“, запослени нераспоређени!

Nebojsa-Stefanovic09-620x35Београд, 19.01.2016.године – Депешом 01 број 14094/2015 министра Небоше Стефановића од 30. децембра 2015. године сви они радници који су распоређени на фантомска радна места „послови анализе ризика“ су од 01.01.2016. године НЕРАСПОРЕЂЕНИ!

У депеши пише „У поступку реорганизације Министарсгва унутрашших послова, а у складу са предузегим мерама  рационализације, дана 30.12.2015. године усвојен је нови Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних месга у Министарсгву унутрашњих послова. Којим се мења постојећа организациона структура на тај начин што се укидају одређена радна места—послови: „координатор анализе ризика“, „виши послови анализе ризика“, „самостални послови анализе ризика“ и „основни послови анализе ризика“, а који ступа иа правну снагу 31.12.2015. године.“

О даљим корацима и активностима у циљу заштите интереса и радничких права запослених у Министарству унутрашњих послова обавестићемо Вас на време.

Синдикат полиције Слога

Kabinet-30.12.2015.--------

Оставите одговор