Апелациони прекршајни суд укинуо првостепену пресуду

Београд, 13.11.2018. – Прекршајни апелациони суд у Београду донео је решење којим се усваја жалба Синдиката полиције Слога, односно председника Жебељан Драгана и укида пресуда Прекршајног суда у Панчеву, те предмет враћа на поновни поступак.

Председник Синдиката полиције Слога поднео је дана 10.02.2017.године предлог за покретање прекршајног поступка против госпође Гордане Гавриловић запослене у Полицијској управи Панчево која је одлуком министра овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја због сумње да је учинила прекршај тиме што тражиоцу није доставила податке који се тицао одбране нашег колеге Милана Думановића.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја предат је непосредно на писарници МУП дана 24.10.2016.године а колегиница Гордана Гавриловић у законскоим року од 15 дана синдикату није доставила тражена документа.  Како тражена документа нису запримљена ни након четири месеца, против исте смо поднели предлог за покретање прекршајног поступка због нарушавања личног права.

Прекршајни суд у Панчеву је након окончања поступка дана 02.10.2018.године донео пресуду којом се Гордана Гавриловић ослобађа кривице.

Пресуду можете преузети у ПДФ формату кликом на фотографију

Незадовољни таквом пресудом, овај синдикат је благовремено уложио жалбу Апелационом прекршајном суду у Београду. Жалба је након неколико дана усвојена решењем од 23.10.2018.године.

Решење можете преузети у ПДФ формату кликом на фотографију

У поновљеном поступку, Апелациони прекршани суд је наложио да првостепени Прекршани суд у Панчеву отклони битну повреду одредаба прекршајног поступка која је указана решењем Апелационог суда, тако што ће правилно ценити доказе, а по потреби евентуално извести и друге доказе уколико поступак буде налагао, те утврдити правилно чињенично стање, донети правилну и на закону засновану одлуку у којој ће навести на основу којих доказа су поједине чињенице утврђене.

Синдикат се није мирио са незаконитом пресудом те је самостално без адвоката успео да докаже да првостепени Прекршајни суд у Панчеву није пресудио законито и својом пресудом није допринео осећају задовољења правде.

Синдикат полиције Слога овим чланком жели да укаже свим читаоцима који су на одговорним и руководећим местима и свесно крше законе и лична права запослених да ће се против таквих појава у Министарству унутрашњих послова борити бескомпромисно. Задатак  овог синдиката је да сагласно закону штити интересе чланова кроз све видове институационалне боре, што и чини.

Ваш Синдикат полиције Слога

One Reply to “Апелациони прекршајни суд укинуо првостепену пресуду”

  1. Vi ste u pravu. Svaka čast Vama i Vašem sindikatu. Ima nas još mnogo gde odgovorni u MUP-a nežele da postupe po pravosnažnim sudskim odlukama i nežele da omoguće pravo na pravdu, pravo na jednaku zaštitu prava i prava na pravno sredstvo, gde vrše krivična dela nepostupanje po pravosnažnim sudskim odlukama, ali nažalkost oni su iznad Ustava i Zakona RS, za njih je Laž jača od istine i nepravda je jača od pravde i pravosnažne sudske odluke. Ko u ovoj srbiji ima pravo da nepostupa po pravosnažno izvršnoj sudskoj odluci, onda zašto postoji pravosudni sistem i gde je predpostavka nevinosti, da li sa ovakvim radom u MUP-a i nepoštovanje VLADAVINE PRAVA, Ustava i Zakona RS se može u EU.

Оставите одговор