ВАЖНО! О платама и жалбама

Београд, 01.01.2019. – Пред сам дочек Нове 2019. године  на електронску адресу Синдиката полиције Слога у 21:32 сати стигао је из Сектора за људске ресурсе акт са ознаком “хитно”  који се односи на плате полицијских службеника као  и о могућности провере плата. 

Претходно један репрезентативни синдикат изазво је пажњу у тој мери да је послодавац издао и саопштење које су пренели поједини медији. Репрезентативни синдикат тврдио једно, послодавац друго.

Више о томе на линку: Томашевић: Синдикат наставља да обмањује запослене у Министарству унутрашњих послова неистинама о платама и њиховом обрачуну

Како је, изгледа ђаво однео шалу, а незадовољство запослених преточено у писање жалби, синоћ је и пред сам дочек Нове 2019. у Сектору за људске ресурсе било радно. Одсек за односе са синдикатима доставио је на адресу свих синдиката хитну депешу Сектора за људске ресурсе.

И овог пута као и раније, депеша је насловљена на све организационе јединице МУП и два репрезентативна синдиката. Сви остали синдикати су очито небитни па тако и нису назначени као примаоци. Изгледа да су нерепрезентативни синдикати послодавцу једино битни по потреби и када треба зауставити незадовољство које се као вирус шири међу запосленима.

Основна култура пословне коресподенције налаже да пошљалац акта означи примаоца. Ако већ постоји технички проблем због великог броја синдиката, пошиљалац је могао да је желео,  једноставно да наведе “Свим синдикатима”. То би било оправдано, коректоно и не би било дискриминације.

Међутим, како то није учињено, овај синдикат немам никакву обавезу, да такву депешу којом се дискриминише  објави на свом сајту. На крају, због чега би рекламирали друге синдикате који се налазе као примаоци обавештења.

С друге стране, оправдано осећамо одговорност да нашим члановима пружимо информацију о њиховим правима која су наведена актом послодавца.

Оно што је најважније истаћи је да послодавац остаје при ставу да се полицијским службеницима плата неће умањивати!

Али, водите рачуна јер нису сви запослени у Министарству унутрашњих послова полицијски службеници. На запослене који нису полицијски службеници се не односи систем обрачуна плата.

Ти запослени који ових дана добијају уговоре о раду уместо решења, оствљени су сами незаштићени. Стиче се утисак да се за њихов статус није борио један од синдиката билизак послодавцу. Парадоксално је јер је управо велики број тих запослених учлањено у тај синдикат. Својом чланарином они управо помажу синдикату који их је оставио на цедилу, дакле одмажу себи.

Што се информације послодавца тиче, она се односи на полицијске службенике који раде у цивилу или униформи. Став послодавца је остао непромењен. Плате полицијских службеника неће бити ниже, али и повећање неће бити једнако за све. Многи ће бити дискриминисани. Посебно они који прелазе на друга радна места, својевољно или одлуком послодавца.

Дакле, како би послодавац смањио притисак незадовољства и подношења жалби одлучио се да у прва два радна дана 03. и о4. јануара 2019.године отвори врата канцеларије 252 на другом спрату у згради СИВ2 на адреси Булевар Зорана Ђинђића на Новом Београду и том приликом пружио сва обавештења запосленима.

Сви они који желе да провере своју плату, могу отићи у просторије Сектора за људске ресурсе у канцеларију 252  дана 03. и о4. јануара 2019.године и са собом понети личну карту или службену легитимацију. Колики ће гужве бити, тешко да је и замисливо…

Више о реформи система плата у МУП можете видети на линку: Реформа система плата

Синдикат полиције Слога нема разлога да сумња у добру намеру послодавца да сачини праведан и задовољавајући систем вредновања рада који се исказује кроз плату. Реформа је тешка и увек носи незадовољства, понекад и жртве. Идеалан систем не постоји, као такав није био раније и неће бити ни у будућности ма колико се сви трудили. Колеге које су га радиле, јесу се трудиле истински. Увек ће неко бити оштећен. Оно што је битно, свако има право на жалбу и судску контролу законитости. То свако треба да искористи, без бојазни.

Ми остајемо при ставу да сви они који су из статуса ОСЛ распоређени у статус ПД треба да поднесу жалбу на решење другостепеном органу јер таква решења нису законита и то ће се на крају доказати на Управном суду.

Оно што је битно је истаћи да се из решења не види разлика измећу скраћеница ОСЛ и ПД и како то утиче на радно правни статус запосленога. Посебно имајући у виду да Законом о полицији статус ПД није дефинисан. Такође, из решења се не види опис послова, имајући у виду да је систематизација означена ознаком тајности. Дакле, послодавац је био дужан да свако решење индивидуално образложи и наведе опис послова за радно место на које врши распоређивање запосленога. (Нпр. Уговори о раду за намештенике у МУП, наведени су и запослени имају увид у опис послова које обављају и за које су надлежни). Такође, пуно је грешака у решењима које се односе на чинове/звања, обавезе и сл. Искористите своје право на жалбу јер ће протеком времена од 8 дана, бити касно.

Синдикат полиције Слога остаје свих дана празника на располагању својим члановима који желе да поднесу жалбе на решења о распоређивању. На жалост, новим системом право на жалбу је ускраћено државним намештеницима који су добили уговоре. Такви уговори могу се обарати једино не суду у прници.

Да подсетимо. Синдикат полиције Слога нема увид у систематизацију. Односно Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП Инт. 01 број: 4685/18-13 од 13.06.2018.године, Инт. 01 број: 7777/18-5 од 30.07.2018.године Инт. 01 број: 11643/18-15 од 15.11.2018. године који су означени ознаком тајности “Интерно”. Такође део Уредбе о платама полицијских службеника је у једном делу означена ознаком тајности и из тих разлога не можемо пружити никакве додатне информације које се односе на радно место или на плату радног места или начин израчунавања плате. Све је тајна, како за вас тако и за нас.

Свима Вама желимо добро здравље, успех и срећу у Новој 2019. години!

Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор