Директоре, начелници, шта раде запослени на пословима „анализа ризика“?

2016-02-02-Dir.-Prijava-krsБеоград, 02.02.2016. – Председник Синдиката полиције Слога упутио је допис директору полиције  у којем га упозорава на непрофесионално понашање руководиоца, кршење људских и радничких права полицијских службеника који су премештени на непостојећа радна места „анализа ризика“. У допису се наводи:

„Запослени у Дирекцији полиције који су до 16.12.2015. године били распоређени на пословима «полицајац» а затим по премештају распоређени на радна места «послови анализе ризика» од стране послодавца су злоупотребљени те су приморани да и даље обављају послове «полицајца», као да нису премештени на ново радно место.

Полицијски службеници одлазе на терен, примењују овлашћења, обезбеђују објекте и раде све послове као и раније до 16.12.2015.године.

Очигледан је пример полицијског службеника Ивана Дедовића из ПС Младеновац који је од пријема решења бр. 118-2031/2015 од 16.12.2015. о премештају на радно место «Самостални послови анализе ризика», наставио да врши посао полицајца и са кратким и дугим наоружањем обезбеђује ПС Младеновац. О наведеноме материјалне доказе можете пронаћи у редним листама и распореду рада.

Слична ситуације је и са припадницима Полицијске бригаде у Београду који су распоређени на радна места „послови анализе ризика“ и такође су наставили да раде послове „полицајац“ те су редовно радно ангажовани као и пре 16.12.2015. године. Многи од њих су чак и предлагани и награђени за обавање посла „полицајац“. Документацију о награђиванима такође можете пронаћи код команданта ПБ.

Сматрам да се оваквим радњама послодавца или надређених старешина крше прописи из области рада и крше основна људска права из члана 60. Устава Републике Србије.

С тим у вези, молим надлежну службу да у складу са законом и својим овлашћеима предузме мере и радње по овој пријави.“

Дописом сличне садржине, Синдикат полиције Слога обратио се Сектору унутрашње контроле и Сектору за ванредне ситуације.

Председник синдиката
Драган Жебељан