Други састанак у ПУ Ужице

Ужице, 25.02.2019.године – Представници синдиката полиције Слога одржали су радни састанак са шефом одсека за материјално-финансијске послове Полицијске управе Ужице Наташом Вучићевић.

Након уводног излагања обе стране представници синдиката су изнели следеће проблеме који се тичу запослених у Полицијској управи Ужице.

  • Писање Налога за прековремени рад возача у полицијској управи;
  • Недостатак ХТЗ опреме и средстава за рад (Комбинезони за аутомеханичаре, одећа и обућа за чистачице и сл.);
  • Број запослених на одржавање хигијене и квадратура коју они покривају;
  • Увећање коефицијента плате због отежаних услова рада чистачица;
  • Обезбеђење адекватне стражарске кућице испред Полицијске управе;

Након изнетих тема кренуло се у дискусију о свакој појединачно у циљу изналажења решења.

  • Госпођа Вучићевић је изнела да до налози за прековремени рад нису писани из разлога штоје возачима давато слободно време на име прековременог рада а све по усменим инструкцијама Начелника Драгише Мартиновића. Представници синдиката су указали да је то грубо кршење позитивних законских норми и да је у обавези да изда налог за прековремени рад а запослени да се након тога изјасни да ли да му се прековремени сати плате или да му се рачунају у слободне дане. Договорено је да се убудуће издају налози за прековремени рад.
  • Указано је да запослени у логистици немају адекватну ХТЗ опрему и средства за рад где су наведени следећи примери:
  • Механичари три и више година нису добили комбинезоне за рад што важи и за чистачице да нису добиле неопходну одећу и обућу.
  • Да у управи постоје шест усисивача а да више од годину дана нису добијене кесе за њих па су самим тим неупотребљиви.
  • Да магичне крпе за чишћење нису добијене скоро три године као ни обичне крпе.

Госпођа Вучићевић је изнела да се редовно требује и да је задње требовање за набавку наведених ставки писано у децембру али да из централног магацина не добијају. Закључено је да ће синдикат предузети кораке према руководству Сектора за материјално-финансијске послове и издејствовати набавку истих.

Што се тиче људства на одржавању хигијене констатовано је да на тим пословима раде четири чистачице а да три по уговору са агенцијом „Телус“ долазе као испомоћ и да уговор важи до марта јер су до тада предвиђена новчана средства у ту намену. Констатовано је да четири чистачице одржавају површину коју су некада одржавало 12 чистачица и да је немогуће одржавати хигијену на нормалном нивоу. Због такве ситуације договорено је да чистачице не требају да трбе мањак људства и да одреде приоритете које треба одржавати а остале просторије парциално у сходно потреби.

Што се тиче увћања коефицијента плате због отежаних услова рада госпођа Вучићевић је истакла да је давала предлоге за награђивање али да јој на вишем нивоу није прихваћено. Представници синдиката нису задовољни са датим одговором и предузеће даље кораке по том питању. Да се утврди ко није одобрио и ко је у задње време награђиван.

За стражарску кућицу смо информисани да је то питање покренуто на колегијуму и да се ради на томе да се обезбеди адекватна кућица по стандарду који је успостављен у МУП-у.

Председник синдиката
Глишо Видовић

Оставите одговор