Министре, који је радно-правни статус радника на „анализи ризика“?

Kabinet-30.12.2015.--------Београд, 04.02.2016.- Синдикат полиције Слога упутио је допис са питањима министру Небојши Стефановићу који се односио на акт 01 број: 14094/2015 од 30.12.2015. године у којем обавештава све организационе јединице о укидању радних места „анализа ризика“. С обзиром да је протекло месец дана а да нових решења о нераспоређивању нема, питали смо какав је радно-правни статус радника на „анализи ризика“.

Поштовани,

Министар полиције актом 01 број: 14094/2015 од 30.12.2015. године обавестио је све организационе јединице у Министарству да се укидају радна места утврђена по Решењу о премештају од 16.12.2015. године, а то су «координатор анализе ризика», «виши послови анализе ризика», «самостални послови анализе ризика» и «основни послови анализе ризика» као и да правно дејство ступа на снагу 31.12.2015. године.

Радно место «послови анализе ризика» по решењима која су издата 12.11.2015.године нису обухваћена овом депешом те је нејасно какав је статуст тих радника, да ли се и њихова радна места укидају или не.

С обзиром да је протекло више од месец дана од поменутог акта министра, нејасно је у ком се радно-правном статусу запослени налазе.

С тим у вези молим вас да нас писменим путем обавестите о радно-правном статусу категорије радника која су решења примила 12.11.2015.год. и 16.12.2015., с обзиром да би по логици ствари, ако су радна места укинута, радници требали да буду не распоређени.

Истичем да решења о нераспоређивању нису уручена а да запослени уредно долазе на посао док многи од њих раде послове које су радили пре 16.12.2015. године.

Уколико је ова категорија радника од 31.12.2015. године нераспоређена а надлежно лице није издао решења о нераспоређивању и решења о висини укупног коефицијента плате, стекли су се услови за кривичну и дисциплинску одговорност надлежене особе, те очекујем реакцију по том питању. Информацију износим у складу са чланом 13. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/2014).

С поштовањем,

Председник синдиката
Драган Жебељан