МУП може да греши јер му се може

Београд, 02.05.2019. – Приликом доношења решења о распоређивању полицијских службеника од 28.11.2018. године Министарство унутрашњих послова у уводу решења позивао се између осталог и на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Инт. 01 број: 11643/18-5 од 15.11.2018. године. Међутим предметни документ не постоји, бар тако тврде у Сектору за људске ресурсе МУП.

Синдикат полиције Слога након пријема решења својих чланова у циљу поношења жалби затражио је од Министарства унутрашњих послова наведени правилник. Документ је затражен 25.12.2018.године а надлежни орган је био у обавези да оговор подносиоцу захтева достави у року од 15 дана од дана пријема.

Међутим, како Министарство унутрашњих послова константно крши законе и права запослених, и овај пут одговор је каснио свега пар месеци. У акту који долази из Сектора за људске ресурсе наводи се да “Министарство унутрашњих послова не располаже документом под називом Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Инт. 01 број: 11643/18-5 од 15.11.2018. године“.

Дакле ако је одговор овлашћеног лица, колегинице Биљане Достанић тачан и ако Министарство унутрашњих послова заиста не поседује предметни правилник, поставља се питање, како се исти документ наводи у уводу решења организационих јединица и да ли су таква решења законита. Тако на пример на предметни правилник се позива:

Дирекција полиције

Полицијска управа у Ужицу:

Сектор за ванредне ситауције:

Све остале организационе јединице у Министарству унутрашњих послова.

И таман када смо се спремили да против колегинице Биљане Достанић поднесемо прекршајну пријаву због давања нетачне информације, погледали смо још једно решење из Сектора за материјално-финансијске послове и утврдили да је колегиница у праву.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Инт. 01 број: 11643/18-5 од 15.11.2018. године заиста НЕ ПОСТОЈИ! Колегиница Достанић је била у праву.

Исправан и тачан назив је Правилнк о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Инт. 01 број: 11643/18-5 од 15.11.2018. године.

Дакле, у већини  решења о распоређивању се у уводу наводи неспотојећи правилник, очито ту грешку није приметила ни Жалбена комисија Владе Републике Србије када је доносила одлуке да све жалбе одбаци као неосноване.

Јасно је да Синдикат није добио тражени документ јер је погрешио у називу правног акта, али грашка у називу документа не смета једино Министарству и Жалбеној комисији када доноси решење.

Дакле опет по ко зна који пут евидентно је да у Србији не постоји владавина права, већ владавина права јачег.

Синдикат полиције Слога

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *