Прекршајна пријава против МУП и министра Стефановића

PrekrsajnaБеоград, 08.02.2015. – Председник Синдиката полиције Слога упутио је Захтев за покретање прекршајног поступка против државног органа Министарства унутрашњих послова и одговорног лица у Државном органу министра Небојше Стефановића због повреде Закона о заштити узбуњивача.

Ступањем на снагу Закона о заштити узбуњивача (“Сл. гласник РС”, бр. 128/2014) послодавац је према члану 14. став 4. био дужан да «радно ангажованим лицима достави писмено обавештење» из поменутог закона.

Обавезе послодавца
Члан 14

Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са информацијом.

Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње.

Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.

Послодавац је дужан да свим радно ангажованим лицима достави писмено обавештење о правима из овог закона.

Послодавац је дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.

С обзиром да послодавац није испунио своју законску обавезу, председник Синдиката у својству оштећеног лица, радника Министарства унутрашњих послова, искористио је своје законско право да против послодавца и одговорног лица поднесе прекршајну пријаву.

Од Прекршајног суда очекујемо да након свих изведених доказа пропише примерену казну правном лицу – Министарству унутрашњих послова Републике Србије због повреде закон и права запослених.

  • чиме је начињен прекршај из члана члану 38. став 1 тачка 2) Закона о заштити узбуњивача  (“Сл. гласник РС”, бр. 128/2014). За шта је предвиђена новчана казна од 50.000 до 100.000 динара.

Да након свих изведених доказа осуди и пропише примерену казну одговорном лицу у Министарству унутрашњих послова, министру Небојшу Стефановића, због основане сумње да је својим не чињењем, односно небригом о законској обавези повредио закон и права запослених да буду информисана сходно предметном Закону.

  • чиме је учинио прекршај из члана члану 38. став 2 Закона о заштити узбуњивача  (“Сл. гласник РС”, бр. 128/2014). За шта је предвиђена новчана казна од 10.000 до 100.000 динара.

Председник Синдиката
Драган Жебељан

Синдикат полиције Слога ће пружити правни савет и омогућити свим оним запосленима који нису добили писано обавештење сходно  члану 14. став 4. Закона о заштити узбуњивача, а који желе да против Министарства и министра као одговоног лица поднесу прекршајне пријаве.