Повереник налаже али МУП одбија да поступи

Београд, 04.05.2019. – Повереник за информације од јавног значаја решио је у корист Синдиката полиције Слога (СПС) жалбу која се односила на добијање Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова као и измене и допуне правилника за 2015. годину. Повереник је наложио Министарству унутрашњих послова да предметни правилник достави тражиоцу.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја упутили смо почетком далеке 2016. године,  од тада синдикат води праву битку против бирократије и незаконитог поступања Министарства унутрашсих послова у циљу остваривања својих права.

Својевремено тада је Министарство унутрашњих послова донело решење којим одбија захтев Синдиката. Након жалбе на такво решење Повереник је наложио да се поступак понови.

У поновљеном поступку од 30.10.2017.године Драган Поповић овлашћено лице у Министарству унутрашњих послова је донео решење којим по други пут одбија захтев Синдиката.

2017-10-30 II postupak - Resenje MUP Sistematizacija specijalne jedinice

Одлучујући по жалби Синдиката Повереник је као другостепени орган прихватио све наводе из жалбе Синдиката и решењем од 25.03.2019. године наложио Министарству унутрашњих послова без одлагања у року од пет дана, достави тражене информације.

2017-10-30 II postupak - Resenje MUP Sistematizacija specijalne jedinice

И овај пут је МУП као посебна држава у држави одбио да поступи у складу са законом и тражиоцу достави тражена документа. Како нисмо имали другог избора, од Повереника смо затражили да донесе Решење о извршењу донетог решења.

Новим Решењем о извршењу од 24.04.2019.године Повереник је под претњом новчане казне наложио МУП да у року од два дана поступи по решењу и тражиоцу достави тражене информације.

2019-04-24 II Resenje o izvrsenju Poverenik I

Претпостављате, и овог пута МУП није испоштовао порописе и решења Повереника тако да је рок за доставу истекао. И опет може им се. Одговорни се незаконито и осионо служе владавином силе уместо владавином права и правде.

Надаље следи следеће:

Повереник ће се поднеском обратити Влади Републике Србије са захтевом да Влада обезбеди принудно извршење предметног решења.

Уколико Влада у року од 30 дана не обезбеди принудно извршење решења, Синдикату остаје још једина могућност да поднесе Жалбу Уставном суду Републике Србије због кршења уставних права на информисање.

Уколико Уставни суд не обезбеди тражене информације Синдикат ће бити принуђен да се обратити тужбом Европском суду за људска права у Стразбуру као последњој истанци.

Ваш Синдикат полиције Слога

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *