И након препоруке Заштитника грађана, МУП наставља да крши права запослених

Београд, 25.05.2019. – Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије и даље не поштује став Управног суда као ни препоруку Заштитника грађана, у случају када запослени затраже да им се годишња оцена утврди управним актом у форми решења.

Након оцењивања за 2018. годину више запослених, преко овог синдиката затражило је да им се оцена достави и утврди у форми управног акта – решења.

Након захтева запослених да им се оцена утврди у форми решења, Министарство унутрашњих послова донело је решења којима одбија захтев запослених. У скандалозном и контрадикторном образложењу решења, МУП је заузео следећи став:

Оцена рада полицијског службеника дата на обрасцу за оцењивање нема по себи карактер управног акта, јер се истим не решава о праву или обавези полицијског службеника. О праву полицијског службеника ће се одлучивати у евентуалном наредном поступку распоређивања или премештаја, а где ће се ценити и оцена рада дата у претходном периоду. У том елучају, оцена ћe бити саставни део одлучивања о тим правима и обавезама полицијског службеника.

Подсетимо се и става Заштитника грађана:

Заштитник грађана се не може у потпуности сложити ни са ставом Министарства изнетим у образложењу решења 131-1355/19 од 05. 03. 2019. године да: „оцена рада полицијског службеника дата на обрасцу за оцењивање нема по себи карактер управног акта, јер се истим не решава о праву или обавези полицијског службеника, а да ће се о праву одлучивати у евентуалном наредном поступку распоређивања или премештаја, а где ће се ценити и оцена дата у претходном периоду, и у том случају, оцена ће бити саставни део одлучивања о тим правима и обавезама полицијског службеника“. Заштитник грађана је мишљења да управо чињеница да годишња оцена рада производи радно-правне последице и утиче и на остваривање других права из радног односа, указује на постојање правног интереса да коначна оцена буде  одређена управним актом.

Практично то значи да МУП одбија да донесе захтевано решење о годињој оцени јер сматра да се оценом не решава о праву или обавези полицијског службеника, али да ће се та иста оцена користити у неком евентуалном будућем периоду код распоређивања или прмештаја полицијског службеника.

Генијално зар не, неки паметњаковић је смислио да ће се МУП моћи користити оценом рада запосленог када и како му одговара. Пре свега да странци неће омогућити да уколико је незадовољан оценом искористи могућнот судску контролу дате оцене, односно неће му омогућити право да покрене управни спор јер одбија да донесе решење.

С труге стране, Управни суд неће прихватити покретање управног спор уколико странка не поседује формално решење о годишњој оцени рада, јер је став Управног суда да образац оцене није управни акт.

Дакле, Министартво унутрашњих послова одбоја да донесе захтевано решење о висини годишње оцене рада да би управо спречило странке у поступку да покрену управни спор. Генијално зар не!

У прилогу можете видети како изгеда борба против ветрењача, односно решења којима одбијају захтев за доношење управног акта.

Полицијска управа Ужице

2019-05-13 IN Resenje GV odbacaj

 

Жандармерија

Resenje Zandarmerija MUP odbija NP

 

Сектор за ванредне ситуације

1.

2019-05-13 IN MUP Resenje odbacaj IV_R

 

2.

2019-05-07 IN Resenje odbacaj SVS SR_R

 

Полицијски службеници, односно овај Синдикат даље подноси жалбу надлежном другостепеном органу Жалбеној комисији Владе Републике Србије али ће поднети и представку Заштитнику грађана.

Ваш Синдикат полиције Слога

One Response to И након препоруке Заштитника грађана, МУП наставља да крши права запослених

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *