Прво решење у МУП о годишњој оцени за 2016.

Београд, 29.06.2019. – ПУ за Град Београд донела је прво решење о годишњој оцени рада за 2016. годину на назхтев колегинице Горадане Војин из ПС Земун коју заступао овај синдикат а након препоруке Заштитника грађана где је утврђено да је МУП учинио пропусте у раду јер није на захтев странака у поступку доносио тражена решења.

Кренимо редом. Синдикат полиције Слога је 28.02.2018. године упутио је допис у ПС Земун где је затражено од руководиоца те организационе јединце да на захтев странке у поступку, колегинице Г.В. донесе решење о годишњој оцени рада за 2016. годину којом је оцењена оценом “недовољан 1”. Пре тога, Управни суд одбио је тужбу сматрајући да образац оцене није управни акт.

2018-02-28 Zahtev za izradu resenja Gordana Vojin - digitalno potpisano

Тадашњи начелник ПС Земун Драган Поповић, упутио је допис пуномоћнику Синдикату полиције Слога дана 10.08.2018. године  у којем наводи да је захтев за израду решења о годишњој оцени рада за 2016. годину неосновн и да је та одлука колегиници саопштена усмено.

2018-08-10 IN Dopis ocena VG

Незадовољни  ставом и незаконитим поступањем начелника ПС Земун, синдикат се представком обратио Заштитнику грађана који је покренуо поступак надзора над радом Министарства унутрашњих послова.

Након окончања надзора, Заштитник грађа утврдио је да је дошло до кршења закона на штету колегинице Гордане Војин и да јој је поврешено право.

2019-04-10 Preporuka MUP GV ocena 2016

Након обавезујуће препоруке Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова – ПУ за град Београд доноси решење о висини годишње оцене рада за 2016. годину.

2019-05-21 Resenje MUP ocena 2016 GV

Незадовољни таквим решењем, пре свега датом оценом “недовољан – 1” и неистинама које вређају и клевећу колегиницу, упутили смо жалбу Жалбеној комисији Владе РС.

Тек након одлуке другостепеног органа, Жалбене комисије Владе, у случају потребе може се покренути управни спор и настојати да се утврде све чињенице и објективно изврши оцењивање запослене.

Овај Синдикат већ више година покушава да исправи системски незаконити рад и поступање Министарства унутрашњих послова  код оцењивања запослених. Након овог решења, очигледно је да смо били у праву и да су наши ставови били исправни што се доказује и кроз објективан и професионалан рад Заштитника грађана који је утврдио све оно што смо и сами наводили а што МУП није прихватао.

У наредном периоду очекујемо још оваквих решења и даљи расплет ситуације а све у циљу да натаремо оцењиваче да оцене дају по правом вредновању а не субјективно а да оцена не буде средство за субјективно кажњавање запослених већ мотивација за бољи рад.

У конкретном случају колегинице Гордане Војин, Синдикат је спреман да поднесе и тужбу против надлежних у ПС Земун или ПУ Београд за клевету. Наводи из решења које можете видети произилази да је иста најгори радник у ПС Земун, непрофесионална и да је против ње било знатан број представки грађана. Доносиоцу решења пружићемо прилико да све то докаже, документује и објасни шта је предузео по том питњу и шта је утрврђено.

Борба за радничка права се и даље наставља…

Ваш Синдикат полиције Слога

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *