МУП одбио сарадњу са Заштитником грађана

 

Београд, 30.10.2019. – Mинистарство унутрашњих послова Републике Србијe одбило је сарадњу са Заштитником грађана у предмету оцењивања запослених у Министарству унутрашњих послова. Заштитник грађана ће о изостанку законом прописане сарадње и непоступању МУП по датој препоруци обавестити Народну скупштину Републике Србије путем редовног годишњег извештаја за 2019. годину.

Подсетимо се, Заштитник грађана је утврдио да Министарство унутрашњих послова не поступа благовремено и доследно по захтевима полицијских службеника за доношење решења о годишњој оцени рада, на тај начин запосленима је повређено право на једнаку заштиту права и правно средство, као и принципе добре управе. 

Министарство унутрашњих послова учинило је пропусте у раду због тога што у законом прописаној форми није одлучило о захтевима:

  • притужитељ Глише Видовића за доношење решења о годишњој оцени рада за 2017. годину;
  • притужиље Гордане Новаковић за доношење решења о годишњој оцени рада за 2016. годину који је поднела 02. 11. 2017. године,
  • притужиље Гордане  Војин за доношење решења о годишњој оцени рада за 2016. годину који је поднела 28. 02. 2018. године,
  • притужиље Иване Величковић за доношење решења о годишњој оцени рада за 2017. годину који је поднела 26. 07. 2018. године,
  • притужиље Снежане Радивојевић за доношења решења о годишњој оцени рада за 2017. годину који је поднела 31. 08. 2018. године,
  • притужиоца Новице Трифуновића за доношења решења о годишњој оцени рада за 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. годину које је поднео 14. 06. 2018. године

чиме је притужиоцима повредило право на једнаку заштиту права и правно средство, као и принципе добре управе.

Више о овој теми писали смо у чланцима:
МУП повредио право запослених и
И након препоруке Заштитника грађана, МУП наставља да крши права запослених

Министарство унутрашњих послова је било у обавези да о поступању по препорукама обавестити Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана њиховог пријема, уз достављање документације на основу које се са сигурношћу може утврдити да је по препорукама поступљено.

Међутим након обавезујуће препоруке која је и јавно објављена на веб страници Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова у остављеном року, а ни након тога, пошто је Заштитиник грађана упутио ургенцију МУП није обавестио о поступању по препоруци и на тај начин одбио је сарадњу са Заштитником грађана који нема даљи механизам принуде сем да обавести Народну скупштину и јавност.

Основано се питамо, ко је лице или ко су лица која својим нерадом, незнањем или осионошћу наносе штету запосленима или угледу Министарства унутрашњих послова. Питамо се и да ли ће против њиј бити предузете дисциплинске санкције као против других „обичних малих полицајаца“ против којих се дисциплински прописи редовно примењују, чак  до отказа рада. 

 

Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор