Синдикат и МУП у интересу запослених са нарушеним здрављем

Београд, 18.03.2020. – Председник Синдиката полиције Слога Глишо Видовић упутио је хитан допис помоћници министра, начелници Сектора за људске ресурсе госпођи Катарини Томашевић реагујући на депешу МУП која се односила на рад запослених у ванредној ситуацији.

Depesa MUP

Госпођо Томашевић,

Сматрајући да се депешом дискриминишу запослени у статусу ОСЛ у односу на запослене у ПД статусу и да им се угрожава здравље и живот Синдикат полиције Слога хитно је одреаговао и упутио допис следеће садржине:

Као председник Синдиката полиције Слога осећам моралну одговорност и обавезу да у име чланова синдиката, а и осталих запослених, реагујем на мере наведене у депеши коју сте проследили руководиоцима организационих јединица у Министарству унутрашњих послова.

Увидом у депешу веома непријатно сам изненађен да у овом тешком тренутку, запослене делите према радном месту. Сматрамо су сви запослени по питању здравља и живота једнаки.

Ljudski resursi

Подсећамо Вас да Закон о раду у поглављу Забране дискриминације члан 18. забрањује било какав вид посредне или непосредне дискриминације код запослених с обзиром на старост, здравствено стање, породичне обавезе или неко друго лично својство.

Депешом Сектора за људске ресурсе број: 117-13756/2020 од 16.03.2020.године, у циљу сузбијања вируса COVID-19, у Министарству унутрашњих послова наложили сте мере према којима су запослени у министарству у обавези да поступају.  

Спорном депешом сте по питању мера заштите здравља и живота, запослене поделили у две групе. У прву групу спадају полицијски службеници у статусу ПД (посебне дужности) и запослени на радним местима државних службеника и намештеника, а другу групу чине полицијски службеници у статусу ОСЛ (овлашћена службена лица ).

Увидом у мере наведене у депеши, установили смо да су овлашћена службена лица у неповољнијем положају у односу на полицијске службенике у статусу ПД и државне службенике и намештенике, чиме сте прекршили одредбе Закона о раду у члану 18.

Запосленима који имају статусе ОД и државних службеника и намештеника, а који су хронични болесници,  се дозвољава плаћено одсуство у складу са Законом о раду члан 117.  

Поставља се питање зашто полицијски службеници у статусу ОСЛ, а који такође имају хронична оболења, немају исти третман. Зашто је запослени на управним пословима важнији од полицијског службеника који ради на улици и у директном контакту са грађанима.

Сматрамо да је у писању депеше направљен превид и да нисте имали намеру да одлучујете о људским животима, да изигравате судију и џелата. Да неког запосленог који спада у ризичне групе сачувате давањем плаћеног одсуства, а да другог пошаљете у сусрет смрти.

Сходно свему наведеном молим Вас да под хитно реагујете и извршите допуну већ послате депеше и исправите неправду која је нанета одређеној категорији запослених.

Београд,17.03.2020.године                                                                                                    

Председник
Глишо Видовић

Након разматрања наших примедби, исте су уважене те је Министарство унутрашњих послова по хитном поступку одреаговало и исправило уочену грешку којом су запсолени у статусу ОСЛ изјадначени са својим правима у односу на запсолене у ПД статусу.

Депешу можете преузети ОДАВДЕ.

Pojasnjenje depese

Имајући у виду брзу реакцију МУП где су уважени захтеви нашег синдиката, сматрамо да је исправљена учињена грешка и да је МУП овиме показао високу одговорност за учињени пропуст. У овом тешком времену које је пред нашу земљу, исказујемо задовољство за успешно решен пробелем који је у интересу наших колегиница и колега са нарушеним здрављем.

Ваш Синдикат полиције Слога

One Response to Синдикат и МУП у интересу запослених са нарушеним здрављем

  1. Zoran Milenkovic каже:

    Šta je sa policijskoim službenicima u statusu OSL, gde drugi roditelj radi u privatnom sektoru i nemože biti oslobodjen sa radne obaveze, a isti imaju decu mladju od 12 godina.

Оставите одговор