Анализа ризика: Шта су тајили и да ли су нас лагали…

Жељко Веселиновић, МУП

Београд, 28.02.2016. године – Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, објављен је у „Сл. гласнику РС”, бр. 68/2015 од 4. августа 2015. год., који је ступио на снагу – 12. августа 2015. год., а ПРИМЕЊУЈЕ се ДО – 31. децембра 2018. године (Више на линку Propisi.COM). Сагласно томе, послодавац је отпочео процес рационализације на такав начин да је измислио и формирао фантомска радна места „анализа ризика“. Недуго затим, министар је та радна места укинуо а руководиоце организационих јединица о томе обавестио депешом !

Не сачекавши одлуку Жалбене комисије Владе Републике Србије послодавац се нашао у проблему, јер је протекло 2,5 месеца а решења на видику још увек нема.

Сасвим неспретно, министар Небојша Стефановић у јавности је пласирао три верзије приче о томе ко су запослени који су премештени на „анализу ризика“. У првом обраћану министар је изјавио да:

 1. Се у МУП врши декримининализација полиције и да ће из службе бити отпуштени криминалци-дакле сви са „анализе ризика“ су према изјави министра криминалци!;
 2. После одређеног времена, министар мења своју претходну изјаву те о премештеним радницима на место „анализа ризика“ говори као „административним радницима“ занемарујући чињеницу да су већина запослених у статусу ОСЛ и УОСЛ – полицијским службеницима;
 3. У трећем обраћању јавности и запосленима министар говорио о томе да неће бити отпуштања запослених чак ни у будућем периоду и наредним годинама, занемарујући оно што је очигледно да се закон примењује до 2018. године. Дакле, опет неспретно покушава да умири јавно мњење.

О томе како је сва ова ујидурма започела и какв план је предвиђен крајем октобра 2015., можете видети из текста који следи. Е-писмо упућенео је од стране Жељка Веселиновића руководиоцима у МУП и у то време требао је да послужи као пилот пројекат а у циљу наметања овог решења и Дирекцији полиције, што ће се видети у тексту.

Правни тим Синдиката полиције Слога сложио се да се ова информација може слободно пласирати у јавности јер не постоји никакво ограничење у смислу поверљивости документа. Документ преносимо у целости без исправљања грешака у изворном облику.

mail za sajt

Radna grupa za izradu kataloga radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova završila je pilot-projekat nomenklature, odnosno novog kataloga radnih mesta u Sektoru za materijalno-finansijske poslove.

Att. sadrzi tri excel fajla:
3 – katalog r.m. – org. jedinice
2 – katalog r.m. – strucna sprema
3 – katalog r.m.

Fajl 1 – katalog r.m. sadrzi dva sheet. Prvi sheet je katalog radnih mesta koji predstavlja uporedni prikaz u dve kolone od kojih leva cini prikaz postojecih naziva radnih mesta u trenutnoj sistematizaciji Sektora (414), a desna prikaz planiranih novih naziva radnih mesta u Sektoru (243). Ovo znaci da je izvrsena racionalizacija sa 414 na 243 radna mesta, odnosno umanjen je broj pojedinacnih radnih mesta za 171 samo u ovom sektoru.  Drugi sheet je katalog radnih mesta – mardzovano, pri cemu i ovde postoje dve kolone, leva oznacava spisak pojavnih oblika radnih mesta po organizacionim jedinicama Sektora, a desna predstavlja sublimaciju slicnih ili istih radnih mesta po Sektoru u jedan objedinjeni, novi naziv, pri cemu je ova desna kolona u svojoj celini novi katalog radnih mesta koji odgovara desnoj koloni u prvom sheet ovog fajla. Zutim poljem, a crvenim tekstom je oznacena promena u odnosu na postojece stanje, kako u pogledu naziva radnog mesta, tako i u pogledu skolske spreme.

Fajl 2 – katalog r.m. – strucna sprema – strucna sprema sadrzi pet sheet od kojih svaki predstavlja zasebni katalog novih radnih mesta koja su klasifikovana po parametru skolske spreme, i to osnovna skola, srednja skola, 180, 240 i 300. Ovih 5 sheet su mardzovani tako da se moze videti koja postojeca radna mesta (leva kolona)  se sublimiraju u nova radna mesta  (desna kolona), pri cemu desne kolone svih sheet ovog fajla cine novi katalog radnih mesta. Zutim poljem, a crvenim tekstom je oznacena promena u odnosu na postojece stanje, kako u pogledu naziva radnog mesta, tako i u pogledu skolske spreme.

Fajl 3 – katalog r.m. – org. jedinice 12 sheet od kojih svaki predstavlja zasebni katalog novih radnih mesta koja su klasifikovana po parametru organizacione celine radnih mesta u Sektoru (sediste Sektora, Odeljenje za materijalne poslove, Odeljenje za poslove javnih nabavki, Odeljenje za finansijsko-racunovodstvene poslove i budzet, Odeljenje za imovinsko-pravne i normativno-pravne poslove, Odeljenje za opste poslove, Odeljenje za odrzavanje i eksploataciju vozila, Odeljenje za izgradnju i odrzavanje objekata i opreme, Odeljenje za poslove ishrane i smestaja, Odeljenje za poslove logistike PU, Odeljenje logistike PU Beograd, Odseci logistika – 26). Ovih 12 sheet su mardzovani tako da se moze videti koja postojeca radna mesta (leva kolona)  se sublimiraju u nova radna mesta  (desna kolona), pri cemu desne kolone svih sheet ovog fajla cine novi katalog radnih mesta. Zutim poljem, a crvenim tekstom je oznacena promena u odnosu na postojece stanje, kako u pogledu naziva radnog mesta, tako i u pogledu skolske spreme.

Clanovi Radne grupe moraju da razmotre ovde dostavljni materijal, razumeju način obrade fajlova, uvide metodologiju pravljenja novog kataloga, primene principe i organizuju posao po organizacionim celinima na nivou svih osim Direkcije policije na nacin da krajnji proizvod budu zasebni sektorski materijali koji takodje cine tri glavna fajla u istom formatu i sadrzaju kao sto je i ovde dostavljen materijal.

Namera je da se nakon sacinjavanja ovog pilot projekta ova metodologija pravljenja kataloga implementira i na sve druge organizacione celine van Direkcije policije, da se uoce evenutalni propusti, isti otklone i sacini materijal koji predstavlja strucan prikaz novog kataloga radnih mesta u Ministarstvu unutrasnjih poslova za sve ogranizacione jedinice van Direkcije policije. Nakon toga, ce se odrzati poseban sastanak sa Direkcijom policije gde ce im se predstaviti uradjeno i dati potrebna razjasnjenja za njihov dalji radn, odnosno za pravljenje novog kataloga radnih mesta u Direkciji policije. U medjuvremenu, Direkcija policije vec radi na svom materijalu i za ocekivati je da ce kasnije lakse doci do uparivanja.

Ovaj fajl se upoznavanja radi salje i rukovodiocima svih organizacionih celina na nivou DIrekcije policije i sektora, u cilju upoznavanja i ostvarivanja saradnje sa odredjenima u svojim jedinicama koji se bave izradom novog kataloga radnih mesta kod njih.

Жељко Веселиновић рођен 1961. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Има положен правосудни испит, радио је као адвокат.

У Министарство унутрашњих послова дошао је 1996. године из адвокатуре. Радио је на пословима стварно – правног и облигационог карактера на месту шефа Одсека за имовинске послове и начелника Одељења за имовинско – правне послове. Учествовао у раду многих међуресорних тела и радних група.

Од 2007. године налази се на месту помоћника начелника Сектора финансија људских ресурса и заједничких послова задужен за правна, имовинска и финансијска питања, а на месту заменика начелника Сектора је од 2011 године.

Добитник је годишње награде Министарства 2004. године. Сертификат: Proffessional Development & Strategic Economic Needs and Security Exercis

Отац двојице синова.

Principi i smernice koji su primenjeni kod izrade novog kataloga radnih mesta su:

Principi:

 1.  katalozi radnih mesta i naznake skolskih sprema se ne rade prema licnosti, vec prema poslu;
 2.  maksimalno smanjiti broj pojavnih oblika radnih mesta;
 3. voditi racuna o razlicitostima poslovnih procesa, politika i procedura;
 4. voditi racuna o skolskoj spremi koja je odgovarajuca za konkretan posao;
 5. ide se u susret NOKS-u (nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji i nacionalni okvir kompentacija u Srbiji).

Smernice:

 1.  svako za svoju org.jedinicu prvo da uradi diflotne prazne sheet u okviru ecxel fajlova u broju, formi, ravnjanju, fontu kao sto je dato u materijalu (radi jednoobraznosti)
 2. svako da opredeli lice koje vrlo dobro zna rad u excelu i koje ima pristup poslednjim izmenama sistematizacije radnih mesta
 3. slicna ili ista radna mesta sublimirati u jedno koje ce svojim opisom obuhvatiti i prethodno postojece opise tih radnih mesta iz kojih je nastalo
 4. tamo gde postoji opravdanost u promeni ili razlicitosti naziva slicnih radnih mesta treba naznaciti u buducim opisima
 5. pri davanju novih naziva voditi racuna da upotrebljeni izraz odgovara sustini i osnovnom poslu odredjenog radnog mesta u odredjenoj organizacionoj jedinici
 6. voditi racuna o tome koji stepen skolske spreme je potreban za vrsenje odredjenog posla
 7. voditi racuna o tome da naziv radnog mesta moze da sadrzi gradaciju od nizih stepena ka visim u zavisnosti od dva kriterijuma: prvi – skolska sprema i drugi – radno mesto koje kontrolise poslovni proces pri cemu svi imaju istu strucnu spremu, ali taj koji kontrolise nije rukovodilac u smislu sefa odseka, pa navise
 8. za ostale gradacije prouciti materijal
 9. poslovni sekretari se nalaze samo na nivou nacelstva Sektora
 10. administrativno sekretarski poslovi se nalaze na nivou nacelstva odeljenje
 11. treci i jedini preostali nazi za ovu vrstu poslova moze da bude administrativno-tehnicki poslovi
 12. dokumentalista je visi nivo posla u odnosu na poslovne sekretarske, administrativno sekretarske i adiministrativno-tehnicke poslove, pri cemu strogo voditi racuna da mesto dokumentaliste mora da ima tezinu i opis misaone i strucne obrade dokumentacije, a ne fizicke manimupalicije spisima sto je posao administrativno-tehnickog karaktera i sl.

Za sva pitanja, tehnicku pomoc i prosledjivanje matrica ovog materijala: Tatjana Elez analiticar-koordinator u sedistu Sektora (lok. 40267, email: tatjana.elez@mup.gov.rs).

Radi razjasnjenja svih mogucih pitanja u vezi sa daljim radom, a nakon proucavanja ovde dostavljenog materijala zakazujem sastanak Radne grupe za izradu kataloga radnih mesta u Ministarstvu unutrasnjih poslova za 29.10.2015. godine (cetvrtak) u 12,00 casova u SIV II – velika sala II sprat.

Željko Veselinović 
Republika Srbija
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sektor finansija, ljudskih resursa i zajednickih poslova
+ 381  11  3118860
+ 381  64  8921111
+ 381  11  3132920
zeljko.veselinovic@mup.gov.rs

 

Није нам познато зашто се о овој теми није јавно говорило и зашто о томе нису упознати радници и сви синдикати. Можемо само да основано сумњамо, или се све опет ради „испод жита“ или други синдикати немају намеру да о овој теми воде дијалог са послодавцем. Мада, можда о овој теми не желе да обавесте своје чланове…

Синдикат полиције Слога

Оставите одговор