Оборено првостепено дисциплинско решење у Новом Саду

Београд, 30.09.2021. – Синдикат полиције Слога успео је да за интересе колеге А.Д. распоређеног у ПУ Нови Сад оспори и обори првостепено решење о кажњавању у дисциплинском поступку.

Претходно, дисциплински старешина Славица Бојанић донела је првостепено решење којим је казнила полицајаца Д.А. из Новог Сада изрицањем дисциплинске мере новчане казне у износу од четрдесет одсто од основне плате у распону од шест месеци.

Незадовољи незаконитим решењем Синдикат полиције Слога у име и за корист свог члана поднео приговор Дисциплинском већу који је усвојен.

Дисциплинска комисија МУП Веће у Новом Саду донела је решење у корист члана овог синдиката, полицајца А.Д. где којим је усвојен приговор на првостепено решење и исто вратило на поновни поступак због утврђене незаконтости у вођењу поступка од стране дисциплинског старешине.

Међутим, иако је ово решење донето у корист нашег члана били смо принуђени да поднесемо тужбу Управном суду у Београду због уочених процедуралних пропуста али и због нарушавања презумпције невености.

По нашем схватању, Дисциплинска комисија је била у обавези да поштује презумпцију невиности тужиоца а да приликом упутства користи погодне језичке и правне термине који неће директно кршити његово право невиности.

Питајући се, када се у поступку докаже невиност А.Д., како ће исти изрећи дисциплинску меру поступајући по наређењу Дисциплинске комисија, имајући у виду да ослобађање од дисциплинске одговорности није прописана мера, сагласно члановима 208 и 209 Закона о полицији а која се прописује туженом решењу.

Синдикат полиције Слога