Жалбена комисија усвојила жалбу жандарма на годишњу оцену

Београд, 01.10.2021. – Жалбена Комисија Владе Републике Србије усвојила је жалбу нашег члана Д.Н. припадника Одреда жандармерије у Београду и вратила предмет на поновни поступак.  

Д.Н. је преко адвоката овог синдиката Владимира Радовановића поднео захтев за доношење решења о годишњој оцени рада за 2020.годину којом је био оцењен оценом „добар -2“.

Незадовољан таквим решењем и датом оценом, уложили смо жалбу која је усвојена а МУП је дужан исплати адвокатске трошкове у висдини од 33.000 рсд.

Dekic 29-Sep-2021 10-57-30