На казне и пенале потрошили 2,4 милијарде рсд

Београд, 02.08.2022. – Министарство унутрашњих послова је у 2021. години потрошило 2,4 милијарде динара (око 20,5 милиона евра) за новчане казне и пенале по решењу судова. Без обзира на ову енормну цифру, многи руководиоци понашају се бахато према запосленима чак и не поштујући одлуке судова.

Највећи део расхода на име новчаних казни и пенала извршен је из радних спорова, и то у износу од 1,18 милијарди динара. То је 49 одсто укупних расхода на име новчаних казни, пише у анализи финансијских извештаја МУП-а за 2021. годину коју је извршила Државна ревизорска институција, преноси Нова економија.

– У поступку ревизије извршен је увид у документацију која се односи на принудну наплату са рачуна Министарства, на име радних спорова, накнаде материјалне и нематеријалне штете, трошкова извршења парничног поступка – пише ДРИ.

На намену „накнада штете“ са рачуна МУП-а је отишло 195,9 милиона динара, за „трошкове извршења парничног поступка“ 51 милион динара, за „добављаче“ 48,5 милиона динара.

„Принудна наплата без документације“ укупно је износила 900 милиона динара, док је под ставком „остало“, у оквиру казни и пенала, извршено 32,2 милиона динара.

У последњих десет година Република Србија је из буџета исплатила око милијарду евра за казне и пенале, писала је раније Нова економија. Поред одштета по основу међународних привредних арбитража, у „казне и пенале“ спадају и одштете по пресудама домаћих судова, а поред иневестиционих постоје и радни и други спорови где Србија измирује одштету повређеној страни.

Само ове године на име казни и пенала у буџету је предвиђено 280 милиона евра.

Гледано према рачуну са ког се исплаћују казне и пенали, највише их је планирано са рачуна Министарства финансија, 140 милиона евра (без оних 80 милиона евра за реституцију), са рачуна судова заједно са Министарством правде око 30 милиона евра, Министарства унутрашњих послова (МУП) 10 милиона евра и Министарства одбране седам милиона евра.

И шта на ово рећи да им се може. Све док је оваква законска регулатива и све док сваки руководилац буде радио како му се прохте и без личне одговорности за начињену штету буџету, овакве ствари ће се дешавати.

У конкретном примеру показаћемо како се без одговорности бахате највиши руководиоци у МУП, не поштујући чак ни одлуке судова.

Наш колега који је распоређен у Управу криминалистичке полиције и бави се обавештајним пословима пао је у немилост неких моћника који су право и закон узели у своје руке па су одлучили да нанасу штету овом обавештајцу са завидном биографијом.  Колега је на време схватио шта му се спрема па се обратио за помоћ Вишем суду у Нишу у својству узбуњивача. Виши суд је уочио да послодавац према њему врши одмазду због свог рада па га узео под заштиту одговарајућим решењем којим је наложио да узбуњивача врате на радно место Криминалистички инспектор за криминалистичко-обавештајне послове у Служби за криминалистичко-обавештајне послове.

Pages from 2021-08-17 Resenje privremena mera_Redacted

Како је познато да МУП у главном не поштује одлуке судова, оглушио се и овог пута. Приморан да брани свој интерес колега је покренуо извршење пред Основним судом у Нишу.

Како је МУП месецима одбијао да узбуњивача врати на радно место, Основни суд је донео одговарајуће решење којим кажњава МУП новчаном казном у износу од 100.000,00 рсд.

2021-11-19 Resenje OSN 100 000rsd_Redacted

Чак ни ова казна коју је МУП  платио, није била довољна да натера надлежног у МУП да поступи по привременој мери Вишег суда и узбуњивача врати на радно место Криминалистички инспектор за криминалистичко-обавештајне послато је уследила и нова казна од 200.000,00 рсд коју је МУП платио.

2022-01-18 Resenje OSN 200 000 rsd_Redacted

Тако долазимо до ситуације да је само у овом предмету, због инаћења моћника у МУП, из буџета МУП је плаћено скоро 400.000,00рсд све са судским трошковима.

Како МУП и даље не поштује одлуку Вишег суда, очекује се и нова новчана казна сада од 300.000,00рсд. И докле тако? МУП ће бити новчано кажњаван све док не спроведе одлуку суда.

А шта се у међувремену дешава у МУП? Због мањка пара, а ради наводне уштеде средстава, многи полицијски службеници добијају решења о трајном  премештају јер МУП нема пара да запосленима плаћа путне трошкове, али има пара да плаћа казне и пенале јер губи судске спорове. Прековремени рад је максимало смањен а тамо где се и мора остати дуже на послу, руководиоци уместо новца за прековремени рад, запосленима дају и приморавају их да узимају слободне сате, јер се ето нема пара у буџету.

А где се троши новац и зашто нема пара, довољно је јасно. Нема их због бахатих и нестручних руководиоца који губе спорове. И ко је ту крив, запослени или лош менаџмент и старешине које не поштују законе и хоће пошто-пото да сламају запослене који им се не допадају наносећи им штетне радње у радном односу?

Што се колеге узбуњивача тиче, овај синдикат обратио се МУП са захтевом да неодложно спроведе судску одлуку и престане да надаље наноси штету узбуњивачу. Предложили смо и заједнички састанак са начелником Сектора за људске ресурсе у циљу превазилажења проблема и компромисног решења. Да ли ће до тога доћи, остаје да се види. Или ће опет неко бахат одлучити да не учини ништа и остави Суду да наново изрекне новчану казну од пола милиона динаре.

О свему што се убудуће буде дешавало у овом предмету  узбуњивача читаћете на страницама овог Синдиката.

Ваш Синдикат полиције Слога