Одбрањена колегиница Т.Н. у дисциплинском поступку

Београд, 26.12.2022. – Због сумње да је Т.Н. из ПС Земун учинила тешку повреду службене дужности  – Одбијање, неоправдано неодазивање или избегавање стручног оспособљавања, усавршавања или друге обуке на коју се запослена упућује у сврху потребе посла или послодаваца,  начелник ПС Земун иницирао је дисциплински поступак.

Сматрајући иницијативу основаном, Начелник ПУ за град Београд, пуковник полиције Веселин Милић донео је закључак  о покретању дисциплинског поступка из разлога што је Т.Н. наводно  неоправдано изостала са редовне провере знања из наставен области “Теоријска настава” која се одржавала електронским путем на платформи е-учионице, све у времену када је иста била радно ангажована.

За дисциплинског стрешину изабран је колега Иван Цвијовић који је овлашћен за вођење поступка. На првој усменој расправи, дисциплинском старешини у вођењу поступка помагала је колегиница Драгана Арбутина која је диктирала све оно што је требало на почетку унети на записник али не и чињеницу да је сама присутна на расправи и да диктира записник.

Синдикални представник који је заступао колегиницу Т.Н. дао је примедбу на незаконит начин вођења поступка уз посебно образложење, али те чињенице нису унете у решење.

Првостепеним решењем дисциплински старешина је ослободио колегиницу Т.Н. дисциплинске одговорности:

Без обзира на чињеницу што је колегиница Т.Н. ослобођена дисциплинске одговорности, поднели смо жалбу на такво решење јер сматрамо да поступак није вођен законито као и да нису утврђене све чињенице које су важне за вођење поступка. Посебно јер сматрамо да дисциплински поступак није иницирао њен непосредни руководилац већ руководилац ниже организационе јединице.

Незаконитим радом надлежних у МУП, стварени су трошкови по буџет МУП а лажно оптуженој колегиници непотребану фрустрацију и незадовољством на раду што све укупно доприноси додатном осећају несигурности и стресу на раду.

Колегиницу Т.Н. заступао је Драган Жебељан представник Синдиката полиције Слога и адвокат Љиља Крстић.

Ваш Синдикат полиције Слога