Нарушава ли Владимир Баковић углед министра Гашића?

Београд, 24.01.2023. – Приступ информацијама од јавног значаја једно је од Уставом загарантованих права сваког пунолетног грађана. Органи јавне власти који поседују одређене информације које се налазе у документима или предметима, дужни су да на захтев грађана те информације, без условљавања доставе. Међутим, многа овлашћена лица у МУП се на свакакве начине довијају опстуишући право и прписе,  покушавајући да спрече грађане али и овај синдикат да дође до тражених информација у вези рада полицијких службеника или МУП.

У складу са прописима, Министар унутрашњих послова је належан и одговоран у државном органу, као такав је одговоран и за информације од јавног значаја.  Јасно је да он самостално не може нити треба да обрађује и решава захтеве странака па је зато овластио одређена лица у МУП која у његово име решавају предмете и странкама достављају тражене информације. Дакле, министар је одређеним лицима у МУП поклонио апсолутно поверење, сматрајући да ће одговорно, професионално и законито, поступати и радити у његово име.

Међутим, многа лица која су од стране министра овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, свесно са умишљајем поступају незаконито, нарушавајући правни поредак, наносећи штету странкама, заправо опструишу рад министра, стварајући међу грађане и запослене неповерење и незадовољство радом Министарства на чијем је челу министар Братислав Гашић.

Свако незадовољство радом овлашћених лица за поступање са захтевима за присту информацијама од јавног значаја  који у име министра одлучују, директно утиче на незадовољство радом министра узимајући у обзир да је он та лица изабрао да одлучују у његово име.

Један од примера таквих лица који могу да наруше кредибилитет, поверење и углед мининистра и МУП је рад Владимира Баковића овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја који је уједно и Начелник одељења у Управи за превентивну заштиту у Сектору за ванредне ситуације, против кога је овај синдикат поднео представку министру.

Стиче се утисак да је господин Баковић имао намеру да спречи овај синдикат да дође до тражених информација о вођењу дисциплинског поступка када је затражио: „Доставити копије списа предмета са свим припадајућим актима који се води под 09 број: 116-288/22. Предмет се односи на дисциплински поступак који је покренут против потпуковника полиције Г. Л. заменкика начелника у Центру 112 у Сектору за ванредне ситуације због повреде службене дужности из члана 207 став 1 тачка 7 Закона о полицији“.

Изгледа да поступајући господин Баковић није добро разумео шта је тражена информација која се назази у предмету који се води под 09 број: 116-288/22. па је у очигледном циљу  одуговлачења поступака тражио да се прецизније изјаснимо који предет потражујемо.

 

Схвативши шта је намера лица који представља министра, доставили смо одговор:

Претпостављали смо да господин Баковић одуговлачи са решавањем предмета па смо очекивали решење о одбачају који смо и запримили, баш онакво каквом смо се и надали.

2023-01-09 SVS Resenje odbacaj GL

Како смо и претпставили да ће се одвијати сценарио опструисања прибављања тражених информација у предмету, обратили смо се и нашем председнику УСС Слога Жељку Веселиновићу који је Народни посланик како би преко института посланичких питања дошао до копије траженог предмета.

Имајући у виду да је госпдин Баковић негативно решио захтев овог синдиката, предмет смо послали нашем адвокату како би благовремено поднео жалбу. Изјављена жалба на незаконито решење МУП, коштаће бар 33.000 рсд адвокатских трошкова које је створио госпдин Баковић у име министра.

Иако смо господину Баковићу препоручили да се упозна са правном праксом Повереника у сличним предметима, то очигледно није прихваћено, јер правник зна право.

Да се господин Баковић потрудио, могао би видети слично решење којим је Повереник одлучивао по жалби овог синдиката и поништио један закључак који се односи на сличан захтев.

2021-06-28 IN Resenje Poverenik

Након поднете жалбе очекујемо да Повереник сагласно са правном праксом усвоји жалбу синдиката и у пуној јуриздикцији реши предмет, сагласно пресуди Управног суда, који је сличан предмет предмет већ решавао.

Presuda POVERENIK - puna jurisdikcija

У представци коју смо поднели Министру Унутрашњих послова, између осталог навели смо:

“Сматрамо да је Владимир Баковић у описаном случају поступао незаконито с циљем да  нас спречио у остваривању права на приступ информацијама од јавног значаја, док с друге стране штити интерес свог колеге Заменик начелника против кога се водио дисциплински поступак за тешку повреду радне дужности – понашања које штети угледу Министарства.

Представка се упућује Министру унутраших послова на решавање с обзиром да Владимир Баковић у конкретном предмету одлучује у име и за рачун Министра унутрашњих послова па својим поступцима и незаконитим и непрофесионалним радом нарушава углед и кредибилитет министра и ствара материјалне трошкове по буџет МУП, док тражиоцу информације ствара осећај праве несигурности и незадовољство радом Министартва унутрашњих послова и руководиоца који не поштују права грађана и законе.

Шта је предмет интересовања?

Да би ваљано заступали нашег члана у дисциплинском поступку, трагом објаве са веб сајта ПСС и објава медијских кућа, затражили смо информацију како јевођен и окончан дисциплински поступак. Иако је дисциплински поступак био јаван и окончан је, Сектор за ванредне ситуације одлучио се да информацију сакрије, односно да приступ информацији не дозволи у Управном поступку али ни као информацију од јавног значаја.

Једини логични разлог зашто се информација скрива је чињеница да се ради о руководиоцу середњег нивоа руковођења у седишту Сектора за ванредне ситуације и функционеру једног од синдиката у МУП.

Ваш Синдикат полиције Слога