Неопходно да запослени знају ко су им “шефови”

Београд, 12.06.2024. –Синдикат полиције Слога изражава дубоку забринутост поводом ситуације у којој се нашла и секретар овог синдиката, Татјана Мировић. Наиме, Татјана је дуже време држана у заблуди у вези са тим ко је њен непосредни руководилац. Овакав пропуст у информисању ствара озбиљне проблеме и негативно утиче на радну атмосферу и ефикасност запослених.

Татјана Мировић

Опис инцидента

Дана 12.06.2024. године око 8:15 часова у канцеларији број 4 у Дурмиторској 11-15 у Београду, колегиница Наташа Милинчић се дрским, ауторитативним и наредбодавним тоном обратила Татјани Мировић, покушавајући да јој уручи неке папире са захтевом да изврши радни налог израде неког задатака који она назива “журнал”. Том приликом Татјана је нагласила да никада није самостално радила ту врсту посла, нити је имала адекватну обуку. По изјави Мировић, упркос њеним вишеструким молбама и захтевима за обуком, колегинице Наташа Милинчић и Слађана Мрвић у ранијем периоду нису биле вољне да јој пруже потребну помоћ у савладавању те врсте посла.

Проблеми и последице

Татјана Мировић је по савету адвоката рекла Наташи Милинчић да јој се не обраћа и да јој не делегира радне задатке, јер Наташа није њен непосредни руководилац. Ова ситуација је додатно компликована чињеницом да је Наташа Милинчић поднела тужбу против Татјане и овог синдиката. Стављање Татјане у позицију у којој мора да прима задатке од особе која није њен званични руководилац, а уз то и  тужиља, може довести до још већих сукоба и озбиљно нарушити њено здравствено стање.

Уз велику упорност Татјана је тек недавно добила писмену информацију од начелника Сектора за људске ресурсе о томе ко је њен непосредни руководилац и који је опис њеног посла. У разговору са Жељком Иванчевићем, потврђено је да је он њен непосредни руководилац, као руководилац групе” али само на папиру. Нејасно је шта то конкретно значи узимајући у обзир да сви примамо плату на основу тог папира, решења о распоређивању!

У свом допису Татјана наводи: “У личном разговору са Вама, потврдили сте да сте Ви мој непосредни руководилац, иако само на папиру. Узимајући у обзир да сви ми примамо плату на основу тог папира, надаље ћемо се држати прописа.”

Мада остало нејасно да ли у МУП постоје руководиоци са папиром и без папира?

Нејасно је да ли се од запослених у Самачком смештају Дурмиторска очекује прихватање некога да руководи без руководећег статуса и адекватног решења попут Наташе Милинчић коју зову “шеф смештаја”?

С правом се питамо, да ли је то неко ново неписано правило или обичајно право кога се требамо придржавати?

Важност јасног информисања

За запослене у Министарству унутрашњих послова је од кључне важности да знају ко су им непосредни руководиоци. Нејасноће у овом погледу могу довести до конфузије, стреса и неефикасности у обављању послова. Недостатак јасне комуникације о овоме може бити злоупотребљен од стране виших руководилаца за остваривање сопствених интереса, на штету запослених.

Наташа Милинчић није руководилац и никоме није “шеф

Чини се да се собарице и рецепционари као и други запослени у Самачком смештају “Дурмиторска” с намером доводе у заблуду ко им је “шеф”. Односно да је Наташа Милинчић руководилац “шеф смештаја”.

У усмњним и писменим обраћањима запослени Наташу Милинчић ословљавају са “шефице” иако она то није. Да ли то чине зато што су полтрони и удворице или зато што заиста не знају ко им је непосредни руководилац питање је за њих саме или за формалне руководиоце. Можда је и питање за тог руководиоца на “папиру” који није одржао ни један радни састанак са својим подређенима како би их обавестио ко је, однисно да им је надређени, а да Наташа то није. А можда их и са неким циљем држи у заблуди да Наташа јесте “шеф смештаја”?

И да разјаснимо нашим члановима, Наташа Милинчић је извршилац са факултетским дипломом и распоређена је на радно место “Главни службеник за послове смештаја” – без руководећег статуса, дакле није “шеф смештаја” и ниједном запосленом није непосредни руководилац нити је шеф.

Руководилац у Самачком смештају Београд је Жељко Иванчевић, руководилац групе, он руководи чистачицама, домарима, домаћицама, рецепционерима али и административним радницима попут Наташе Милинчић, Слађана Мрвић и Татјане Мировић.

А ко је шеф одсека, односно ко је Жељко шеф, ту информацију саопштићемо другом приликом.

Захтеви Синдиката

Синдикат инсистира на томе да сви запослени буду благовремено и јасно информисани о томе ко су им непосредни руководиоци. Ова информација треба да буде доступна и транспарентна, како би се избегле све потенцијалне злоупотребе и нејасноће. Запослени морају бити заштићени од самовољних одлука и неписаних правила која могу довести до хаоса у радној средини.

С тим у вези, захтевамо да се нашој чланици и свим запосленима радни задаци делегирају искључиво од стране формслног непосредног руководиоца, у складу са прописима.

Такође, захтевамо да се Татјани Мировић обезбеди неометан приступ канцеларији број 4 у радном времену од 7:30 до 15:30 часова имајући у виду непоштовање радног времена Наташе Милинчић која поседује кључ од канцеларије.

Предлажемо да кључ канцеларије буде код рецепционара, као што стоје и кључеви од соба станара.

Било би крајње забрињавајуће да неко попут Наташе Милинчић нема поверење да остави кључ од канцеларије коју дели са осталим колегиницама на рецепцији, док станари, полицијски службеници који држе и оружје у собама, морају имати поверење у рецепционаре.

Није ли то лицемерно?

Ваш Синдикат полиције Слога