Потврђено, укинута радна места анализа ризика!

vaznoБеоград, 12.04.2016. – Актом Сектора за људске ресурсе упућеном од стране в.д. помоћника министра – начелника сектора Катарине Томашевић потврђено је овом Синдикату да новом систематизацијом која је усвојена 04.03.2016. године нису систематизова радна места „анализе ризика“. Дакле, укинута су.

Ново распоређивање свих „ризичних“ извршиће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова пов. број: 2149/16 од 02.03.2016. године.

SLJR

То практично значи да послодавац има рок да свим „ризичнима“ у року од 90 дана,  уручи ново решење о распоређивању.

Синдикат полиције Слога

Оставите одговор