Ризични се враћају на стара-нова радна места!

Glavobolja-620x350Београд, 28.04.2016. – Министарство унутрашњих послова отпочело је уручивање решења о распоређивању заполсених са „анализе ризика“ на нова радна места која су била укинута у претходном периоду. Изменом систематизације, на притисак синдиката у МУП, Жалбене комисије Владе, Заштитника грађана, медија и стручне јавности, послодавац је одустао од замисли да све са „анализе ризика“ на незаконит начин прогласи за технолошки вишак.

Сектор за људске ресурсе отпочео је достављање решења Жалбене комисије Владе и решења о распоређивању запосленима у МУП који су били распоређени на једно од радних места „анализа ризика“.

Председнику синдиката Драгану Жебељану решење Жалбене комисије Владе уручено је тек 28.04.2016.године и ако је Жалбена комисија владе предмет решила још 17.02.0216.године.

Мимо закона, нарушавајући члан 238 Закона о општем управном поступку, где је регулисано да орган који је донео другостепено решење у овом случају Жалбена комисија Владе шаље, по правилу, своје решење, са списима предмета, првостепеном органу, који је дужан да га достави странкама у року од 8 (осам) дана од дана пријема списа.

Намером или случајно, главни полицијски инспектор начелник Одељења за односе са запосленима Данијела Ерић, грубо је прекршила закон и нанела штету нематеријалне природе свакоме коме у законском року није проследила решења Жалбене комисије Владе.

Решењем Жалбене комисије Владе, 112-01-73/2016-01 од 17. фебруара 2016. године усвојена је жалба Драгана Жебељана полицијског службеника те је предмет враћен првостепеном органу – Министарству унутрашњих послова, на поновни поступак.

Занимљиво је уочити у решењу Жалбене комисије Владе грешку која се односи на организациону јединицу. Тако жалбена комисија налаже МУП – Сектору за аналитику, телекомуникације и информационе технологије да реши предмет у првом степену, уместо да то учини Сектор за ванредне ситуације, односно Сектор за људске ресурсе. Ту грешку МУП очито није увидео.

Министарство унутрашњих послова тек 10.04.2016.године поступа по овом решењу Жалбене комисије Владе и Жебељана распоређује по новој систематизацији са радног места „самостални послови анализе ризика, ОСЛ“ на радно место „камерман-сниматељ, ОСЛ “ у Сектору за ванредне ситуације.

Решење жалбене комисије Владе можете преузети ОВДЕ.

Као што смо и раније писали, МУП највећи део жалби и није проследио Жалбеној комисији Владе већ је поново одлучивао у првом степену а да жалиоце о томе и није обавестио.

Синдикат полиције Слога

Оставите одговор