Правна помоћ

Синдикат полиције Слога својим члановима обезбећује правну помоћ и заступање пред послодавцем, у случајевима:

  • незаконитог отказа;
  • незаконитог поступања послодавца према запосленом;
  • заступања у дисциплинском поступку;
  • код злостављања на раду;
  • неправедног оцењивања рада;
  • ускраћивања права запослених и др.

Овде можете преузети:

Синдикат полиције Слога
ул. Дурмиторска бр.11-15
11000 Београд
тел. 064/811-88-80
е-адреса: sps@sloga.org.rs