Утврђено МУП злоупотребио Извештај психолога

Београд, 25.10.2018. – Министарство унутрашњих послова незаконитом обрадом нарушило је право нашег коглеге и члана П.С. када је неовлашћено изнело податке који су садрджани у Извештају психолога Одељења за психолошку превенцију и селекцију Сектора за људске ресурсе од 05.09.2016. године, јер је без правног основа, односно законског овлашћења или пуноважног пристанка лица, исте податке учинило доступним начелнику Одељења за сузбијаље организованог општег криминала и начелника Службе за борбу против организованог криминала, при чему сврха исте обраде није била јасно одређена.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у поступку надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности издао је упозорење Министарству унутрашњих послова због незаконите обраде нарочито осетљивих података, сада пензионисаног  полицијског службеника П.С.

Министарство унутрашњих послова обавезноје да у року од 15 дана од дана пријема Упозорења, обавести Повереника о предузетим мерама и планираним активностима за отклањање наведених неправилности у обради података о личности.

Наш колега који је иначе злостављан на раду од стране надређеног старешине, пријавом је навео следеће:

„Налаз поступајућег психолога М. С. некадашњег начелника Одељења за психолошку превенцију и селекцију Сектора за људске ресурсе, којој сам се обратио као стручном лицу због мобинга који трпим од господина Драгана Тимотијевића … наведени извештај уз моју сагласност доставила је лично тадашњем начелнику Управе криминалистичке полиције Срђану Пасквалију … господин Драган Тимотијевићје злоупотребио је податке из извештаја психолога у који није могао да има увид … злоупотребу је извршио и старешина који је Драгану Тимотијевићу омогућио увид у мој извешитај психолога …“

У поступку контроле Повереника утврђено је:

„Министарство унутрашњих послова вршило је недозвољену обраду нарочито осетљивих података о личности, у смислу одредаба члана 8. тачка 1, члана 16. и 17. ЗЗПЛ, односно, оно је без законског овлашћења или пристанка за обраду, при чему нису испуњени ни услови прописани члан ом 13. ЗЗПЛ за обраду података без пристанка лица од стране органа власти, вршио обраду нарочито осетљивих података о личности – података КОЈИ се односе на здравствено стање подносиоца представке. Радника МУП-а, на тај начин што је Одељење за психолошку превенцију и селекцију Сектора за људске ресурсе исте податке учинило доступним начелнику Одељења за сузбијање организованог општег криминала и начелнику Службе за борбу против организованог криминала, достављањем Извештаја психолога тог одељења од 05.09.2016. године, који извештај садржи предметне податке о личности, при чему, ни сврха исте обраде није била јасно одређена, у смислу одредаба члана 8. став 1. тачка З. ЗЗПЛ.“

Сагласно наведеном, Повереник је, у складу са законом, упозорио МУП на неправилности у обради и обавезао МУП да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема упозорења, предузме одговарајуће мере за отклањање утврђених неправилности и о истом обавести Повереника уз доставу доказа о поступању.

Комплетно Упозорење Повереника МУП можете преузети на ОВОМ линку.

Синдикат полиције Слога веома забрињава понашање одговорних лица у Министарству унутрашњих послова који су мимо својих овлашћења покушали злоупотребом медицинске документације да утичу на радно правни статус и лични живот нашег колеге који је до одласка у пензију трпео злоставање на раду а где и даље води спор у циљу доказивања мобинга.

Услед таквог нездравог и неодрживог стања на послу, искучивањем из радних група МУП, фингираном дисциплинском пријавом он је тешко оболео где је и пензионисан одлуком здравствене инвалидске комисије.

Да је колега био у праву, види се и из овог предмета који је окончан и где је назаконитост утврђена. На жалост, пуно рада и труда треба уложити у борби против ветрењача, доказујући да је мали а велики човек у праву а да руководиоци највишег ранга немају појма, не поштују законе и људска права.

Питање је колика је граница трпљења у оваквим и сличним ситуацијама.

Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор