Жалбена комисија Владе РС изгубила спор

Београд, 10.11.2018. – Управни суд у Београду пресудио је у корист нашег колеге који је затражио разгледање списа предмета у Сектору унутрашње контроле. Како му захтев није омогућен у колега је уз консултацију са овим синдикатом поднео Жалбу жалбеној комисији Владе Републике Србије. Жалбена комисија Владе РС огласила се не надлежном па је списе предмета проследила Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на решавање.

Након увида у списе предмета,  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности утврдио је да предмет нема никакве везе са делатношћу коју обавља те је исти предмет вратио назад Жалбеној комисији Владе. Након тога Жалбена комисија није поступала по предмету, нити је жалба решавана.

Како Жалбена комисија Владе у прописаном року није решила његову жалбу, колега је упутио накнадни захтев – ургенцију, с циљем да Жалбена комисија реши његову жалбу. Након истека законског рока од 7 дана,  исти је поднео тужбу због ћутања управе против Жалбене комисије Владе Републике Србије.

Управни суд у Београду, веома брзо и ефикасно у нејавној седници већа, уважио је тужбу колеге и донео пресуду којом уважава тужбу и налаже Жалбеној комисији Владе РС да поступи по жалби тужиоца у року од 30 дана. Такође Жалбена комисија Владе дужна је да колеги надокнади трошкове поступка у износу од 16.500,00 рсд.

Према овој пресуди јасно поизилази да је Жалбена комисија Владе Републике Србије надлежна да решава све жалбе полицијских и државних службеника који се односе на права која су прописана Законом о општем управном поступку, као што је и право да реши жалбу код ћутања управе органа јавне власти, у овом случају Сектора унутрашње контроле.

Кроз пресуду је евидентно да надлежно лице у Сектору унутрашње контроле, незаконито поступа и колеги који је извршио унутрашње узбуњивање не омогућава увид у списе предмета. Овакво поступање веома забрињава овај синдикат јер је евидентно да они који треба да откривају и санкционишу незаконит рад запослених у МУП, управо крше закон на штету грађана тиме што му не омогућавају да изврши увид у предмет који се тиче његове информације.

Такође, веома нас забрињава чињеница да Жалбена комисија Владе Републике Србије, на челу са господином Веселином Лекићем, у овом и у другим сличним случајевима не препознаје сопствену надлежност. О томе смо писали и раније у овом чланку.

Овај синдикат ће пажљиво посматрати даље дешавање у вези овог предмета с обзиром да је колега члан нашег синдиката.

Пресуду можете преузети на ОВОМ линку.

Синдикат полиције Слога 

Оставите одговор