Виши Суд заштитио колегиницу узбуњивача из СВС

Београд, 25.02.2019. – На захтев Синдиката полиције Слога Виши Суд у Београду донео је решење, којом је заштитио колегиницу И.В. узбуњивача која је премештена на друго неповољније радно место где је остала без статуса ОСЛ.

Колегиница је раније крајем 2015.године била премештена на фантомско радно место “анализа ризика” с циљем да јој је прекине радни однос. Приликом новог распоређивања крајем 2018. године она је премештена на ново неодговарајуће радно место, где је остала без бенефиција и статуса ОСЛ те је према њој послодавац предузео штетне радње. Виши Суд у Београду на предлог синдиката кога је тада заступао председник Драган Жебељан, утврдило је да је захтев странке оправдан и на основу свих доказа донео привремену меру одложеног правног дејства решења МУП.

Након овог решења, одговодно и налдежно лице у Министарству унутрашњих послова  дужно да поступи по одлуици Вишег суда и колегиницу врати на претходно радно место и врати јој одузету службену легитимацију.

Уколико одговорно и надлежно лице у Министарству унутрашњих послова не поступи по решењу Вишег суда и колегиницу не врати на радно место чини  кривично дело Неизвршења судске одлуке из члана 340.став 1. и 2. Кривичног законика Републике Србије и против таквог лица се може поднети кривична пријава.

Члан 340 – Неизвршење судске одлуке

(1) Службено или одговорно лице које одбије да изврши правноснажну судску одлуку или је не изврши у законском или одлуком одређеном року,
казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(2) Ако лице из става 1. овог члана изврши правноснажну судску одлуку, може се ослободити од казне.

Решење можете видети у наставку:

Ivana privremena mera VS

3 comments

  1. […] овим темама писали смо ранију у овој члунку:   Виши Суд заштитио колегиницу узбуњивача из СВС и МУП не поштује одлуке суда и право […]

  2. […] овим темама писали смо ранију у овој члунку:   Виши Суд заштитио колегиницу узбуњивача из СВС и МУП не поштује одлуке суда и право […]

Оставите одговор