Одбијен приговор МУП, Народна банка Србије спровела кажњавање од 100.000,00 рсд

Београд, 18.10.2019. – Веће судија Првог основног суда у Београду одбило је жалбу МУП којим је извршено кажњавање и пленидба новачних средстава у износу од 100.000,00 рсд јер Министарство унутрашњих послова није поступило по решењу Вишег суда у Београду да узбуњивача Ивану Величкоић врати на претходно радно место.

Синдикат полиције Слога запримио је решење Првог основног суда у Београду од 08.10.2019.године којим се одбија приговор извршног дужника Министарства унутрашњих послова и потврђује решење Првог основног суда у Београду И 1042/19 од 18.09.2019.године.

2019-10-08 IN Resenje Odbacaj zalbe MUP

У приговору, МУП је навео да новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова није системагизовано радно место Инспектор за координацију израде процене ризика и плана заштите са апекта терористичких напада на које је извршни поверилац била распоређена и нашло да су исти без утицаја на законитост и правилност побијаног решења.

Веће Суда је увидом у списе предмета нашло да извршни дужник није у року од 8 дана поступио по Закључку о спровођењу привремене мере Првог основног суда у Београду И 1042/19 од 17.07.2019. године, а који је примио дана 22.07.2019. године. те како извршни дужник није извршног повериоца вратио на рад, при чему извршни дужник у приговору није ни оспоравао висину одмерене новчане казне. то је по мишљењу Већа суда простепени суд правилно поступио када је донео побијано решење и одредио извршење ради наплате новчане казне.

Пре одлуке Већа Првог суда, Народна банка Србије обавестила је Први суда да је 26.09.2019.године на основу решења суда извршила пленидбу новчаних средстава Министарства унутрашњих послова у износу од 100.000, рсд.

Постава се питање шта спречава Министарство унутрашњих послова да измени Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, с обзиром да је исти мењан више пута и узбоњивача врати на радно место Инспектора за координацију израде процене ризика и плана заштите са апекта терористичких напада у статусу ОСЛ, или склопи договор са овим Синдикатом и колегиноцом за премештај на одговарајуће радно место у оквиру МУП како би задржала статус ОСЛ. Уместо рационалног договора Сектор за ванредне ситуације поново доноси штетно решење о распоређивању и наставља са претходном праксом не обазирући се чак на казну суда а на тај начин ненаменски троши новчана средства из буџета. На жалост таквим бахатим понашањем одговорног лица ствара предуслов за подношење кривичне пријаве. Питамо се коме је то у интересу?

Све док неко надлежан из МУП не понуди задовољавајући договор у циљу решавања проблема, овај Синдикат ће као заступник колегинице Иване Величковић тражити ново новчано кажњавање МУП сада у износу од 200.000,00 рсд и наставити да штити угрожено право.

Више о овој теми у претходним чланцима

МУП кажњен са сто хиљада динара због нарушавања права узбуњивача

МУП не поштује одлуке суда и право узбуњивача

Синдикат полиције Слога

One Response to Одбијен приговор МУП, Народна банка Србије спровела кажњавање од 100.000,00 рсд

  1. […] казну од 100.000,00 рсд. О томе смо писали у тексту “Одбијен приговор МУП, Народна банка Србије спровела ка…” Заинтересована причом о узбуњивачима, она је […]

Оставите одговор