Милан Думановић враћен на рад и распоређен у ПС Алибунар

Београд, 29.10.2019. – Директор полиције, генерал полиције Владимир Ребић на предлог Синдиката полиције Слога и адвоката Владимира Тодорића донео је решење којим се узбуњивач и синдикални активиста Милан Думановић враћа на рад у Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

2019-10-25 IN Resenje o vracanju na rad_compressed

Претходно,  Управни суд у Београду донео је пресуду број 24 У 11128/17 дана 07.06.2019.године, којом је уважио тужбу Милана Думановића и поништио решење Дисциплинске комисије МУП, Већа у Новом Саду и предмет вратио надлежном органу на поновно одлучивање.

О тој теми писали смо у чланку: Милан Думановић добио спор против МУП на Управном суду.

 Синдикат полиције Слога обратио се Министарству унутрашњих послова захтевом за враћање на рад, што се констатује у решењу: “Имајући у виду напред наведено, Думановић Милан је преко свог пуномоћника представника Синдиката полиције Слога, Драгана Жебељана, поднео захтев за враћање на рад, с обзиром на то да је решење Дисциплинске комисије Министарства унутрашњих послова број: 116-16/17 од 24.05.2017. године, поништено и предмет враћен на поновно одлучивање. Па је захтеву и удовољено.

Доношењем решења о враћању на рад Думановића, директор полиције уважио је предлог начелника Полицијске управе Панчево који је актом број: 116-16/17 од 26.09.2019.године, доставио предлог да се Думановић распореди на радно место Вођа сектора I категорије (ОСЛ) у Дирекцији полиције, Полицијској управи Панчево, Полицијској станици Алибунар, Полицијској испостави Алибунар са којим предлогом се сагласио директор полиције актом 03 број: 12255/19-3 од 07.10.2019.године.

Такође, директор полиције уважио је предлог начелника Одељења полиције ПУ Панчево који је актом број: 294/19 од 23.10.2019.године доставио предлог за привремено удаљење Думановића, наводећи да су проценили да би присуство на раду Думановић Милана у униформи полицијског службеника штетило интересима и угледу Министарства унутрашњих послова и имало негативан утицај на запослене у колективу, све у складу са чланом 116. Закона о државним службеницима и чланом 217. Закона о полицији. Са наведеним предлогом сагласили су се директор полиције и начелник Полицијске управе Панчево.

Они сматрају да би обављање полицијских послова Думановић Милана у Министарству унутрашњих послова штетило интересима службе, јер би се останак именованог за кога постоји основана сумња да је радњама извршења службених дужности учинио кривично дело које се гони по службеној дужности, а његов задатак је да ради на спречавању и откривању таквих дела, те да би се исто лоше одразило на радну дисциплину осталих полицијских службеника у Полицијској управи Панчево, са могућношћу нарушавања односа међу запосленима, одлучено је као у ставу 6. диспозитива решења.

Потпредседник Синдиката полиције Слога који заступа Думановића наводи:

“Моћници који се крију иза значке полиције и даље наносе штету нашем колеги и узбуњивачу доносећи овакво штетно решење. И даље узбуњивач Думановић трпи штету јер му није омогућен рад. Надлежни и даље одбијају да реше захтев за надокнаду штете с обзиром да колега годинама не добија плату. Сада када су приморани да колегу врате у радни однос распоређују га у ПС Алибунар и истим решењем суспендују.

Скандалозни су наводи да би присуство Думановића у униформи на раду имало негативан утицај на запослене у колективу, или да би се лоше одразило на радну дисциплину осталих полицијских службеника са могућношћу нарушавања односа међу запосленима. Питам се како и на који начин?

Питам се да ли би се та иста претпоставка могла односити и на оне који константно крше прописе у овом предмету и наносе штету Думановићу? Да ли се питају ти надлежни какав углед они уживају и имају ли позитиван утицај и ауторитет у колективу. Питам се и од када је изношење истине за незаконите радње и нарушавање радничких права кривично дело?

Ја имам законску а пре свега моралну обавезу да овако неспретно образложено и написано решење побијам у ожалбеном поступку а сагласно прописима затражим и доношење привремене мере сагласно одредбама Закона о заштити узбуњивача.” истиче Драган Жебељан пуномоћник који заступа Думановића.

Ваш Синдикат полиције Слога