ПУ Нови Сад – утврдити дисциплинску одговорност у Одељењу за људске ресурсе ПУ Нови Сад

Нови Сад, 19.04.2021. – Синдикат полиције Слога упутио је представку начелнику ПУ Нови Сад, против НН лица у Одељењу за људске ресурсе ПУ Нови Сад због сумње да је И.Т. нанета штета због враћања писмена које је упућено Комисији за преиспитивање закључне оцене рада у седишту МУП. Од начелника је захтевано да се утврди дисциплинска одговорност због тешке повреде службене дужности из члана 207 ст. 1 тачка 17 Закона о полицији, због повреде права запослених.

Колегиница И.Т. из Новог Сада предала је на писарници ПУ Нови Сад писани Захтев за преиспитивање оцене рада који је насловила на председника Комисије за преиспитивање закључне оцене рада, у складу са Уредбом о оцењивању.

2021-03-26 Zahtev za preispitivanje ocene 2020_Redacted

Уместо да захтев И.Т. из Новог Сада од стране радника писарнице буде прослеђен за Београд, у Сектор за људске ресурсе, исти је мимо свих правила прослеђен у Одељењу за људске ресурсе ПУ Нови Сад.

По пријему тог писмена у ненадлежном Одељењу за људске ресурсе ПУ Нови Сад, неки стручњак није желео или умео да предметни Захтев за преиспитивање оцене рада проследи надлежном Сектору за људске ресурсе у Београду у којем се налази Комисија за преиспитивање закључне оцене рада, већ је исти поднесак незаконито вратћен странци у поступку-пошиљаоцу.

2021-04-01 Akt SLJR_Redacted

Имајући у виду да је на тај начин дошло до кршења закона на штету наше колегинице И.Т. овај синдикат је затражио да се утврди дисциплинска одговорност НН лица у Одељење за људске ресурсе ПУ Нови Сад бог тешке повреде службене дужности из члана 207 ст. 1 тачка 17 Закона о полицији, због повреде права запослених.

2021-04-18 Представка ПУ Нови Сад ИТ_Redacted