Виши суд утврдио: Мобингован инспектор СБПОК члан Радне групе за расветљавање убиства новинара

Београд – 20.05.2021. – Виши суд у Београду донео је првостепену пресуду којом је потврдио да је наш бивши колега и бивши члан овог синдиката Предраг Симоновић претрпео злостављање на раду код Министарства унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције од стране надређених, запослених код туженог Д.Т. тада начелника Одељења за сузбијање организованог општег криминала у Служби за борбу против организованог криминала – СБПОК и Н.М тада шефа Одсека за сузбијање отмица, изнуда и уцена са елементима организованог криминала, у периоду од 19.04. 2011. године до 24.04.2015. године.

У наведеном периоду Предраг Симоновић, као припадник СБПОК-а, по решењу директора полиције, био је припадник Радне групе за расветљавање убиства новинара Славка Ћурувије а која је поступала у оквиру Владине комисије за расветљавање убиства новинара. Након расветљавања убиства новинара Славка Ћурувије, Предраг Симоновић је по решењу директора полиције био и члан Радне групе за расветљавање убиства новинара Милана Пантића из Јагодине.

Поступак пред Вишим судом у Београду трајао је 6 година а колегу је заступао правни тим Комитета правника за људска права – YUCOM.

Од почетка злостављања , упоредо са вођењем судског поступка због злостављања на раду, против Предрага Симоновића су вођена два дисциплинска поступка и оба су обустављена. Први дисциплински поступак, за који је закључак о покретању донео тадашњи начелник Управе криминалистичке полиције Срђан Пасквали, због повреде службене дужности „злоупотреба права на заштиту“, односно због тога што је Предраг Симоновић тражио медијацију и на тај начин желео да реши проблем, да не би покретао судски спор. Други дисциплински поступак покренут је закључком директора полиције Владимира Ребића, тадашњег в.д. начелника Управе криминалистичке полиције, зато што се „на непримерен начин изјашњавао о одлуци директора полиције“. У наведеном поступку Предрага Симоновића је заступао Драган Жебељан, председник Синдиката полиције Слога, и наведени поступак је обустављен.

У складу са Законом о заштити узбуњивача Предраг Симоновић је указивао на неправилности и кршење закона у Министарству унутрашњих послова. Након узбуњивања у вези незаконитог потписивања изјава о чувању тајности података директор полиције оформио комисију и  наредио да се уништи 959 потписаних изјава о чувању тајности података које су се чувале у просторијама Службе за специјалне истражне методе ССИМ. Такође, указано је да високо позициониране старешине Управе криминалистичке полиције нису имале потребан сертификат Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података за увид у документа са ознаком „строго поверљиво“ а да су свакодневно имали увид у иста.

Индикативно је да је у време док је Предраг Симоновић био члан Радне групе за расветљавање убистава новинара Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, спроводећи контроле, у два наврата утврдио неовлашћену обраду података Предрага Симоновића од стране службеника Дирекције полиције . Повереник је утврдио да су полицијски службеници неовлашћено обрађивали податке Предрага Симоновића преко Јединственог информационог система – ЈИС у вези чега је Повереник донео упозорење број 164-00-00748/2015-07. Такође, Повереник је донео упозорење број 072-04-1457/2018-07 због неправилности у обради нарочито осетљивих података о личности.

За време рада у Радној групи за расветљавање убиства новинара Предраг Симоновић је због остварених резултата награђен са две награде министра, једна награда од стране министра Ивице Дачића а друга од стране министра др Небојше Стефановића, и 31 пут (тридесет и један) награђен увећањем коефицијента плате. Горе наведено није спречило старешине из СБПОК-а да мобингују Предрага Симоновића док је радио на најостељивијим и најбитнијим предметима, што је утврђено првостепеном пресудом Вишег суда у Београду.

Синдикат полиције Слога