Систематизација у МУП недоступна иако је информација од јавног значаја

Београд, 09.09.2021. – Прошло је више од четири године како је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео решење којим се на захтев Синдиката полиције Слога важећа систематизацију у МУП проглашава информацијом од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова. Ових дана, завршило се и управно суђење где је Републичко јавно тужилаштво изгубило спор. Систематизација у МУП јесте информација од јавног значаја и ту спора нема.

2018-10-31 RESENJE Poverenik

У намери да опструише право овог синдиката да дође до систематизације, МУП је преко Републичког јавног тужиоца покренуо управни спор против решења Повереника.

Тужба је предата Управном суду 20.12.2018.године где је тражено да Управни суд поништи решење Повереника са предлогом за одлагање решења Повереника.

Tuzba RJT Sistematizacija

Након оцене свих приложених доказа и аргумената Републичкој јавног тужиоц, одлучујући о захтеву за одлагање извршења решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Управни суд је нашао да је захтев неоснован.

Privremena mera ZO.20.U.22706-18

По нашем сазнању да је Управни суд одбио предлог за доношење привремене мере за одлагање решења Повереника, Синдикат је од Повереника затражио да донесе Решење о извршењу, што је и учињено.

2019-09-11 Resenje o izvrsenju Sistematizacija

Дакле, Решењем о извршењу отклоњене су све препреке да се Систематизација у МУП, односно Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова достави овом синдикату као информација од јавног значаја.

С тим у вези, у доброј вери овај синдикат се ургенцијом дана 01.10.2019.године обратио Министрарству унутрашњих послова са захтевом да опозове ознаку тајности са Систематизације.

2019-10-01 OUT Zahtev opoziv tajnosti

На захтев Синдиката одговорила је тадашња начелница Сектора за људске ресурсе, госпођа Катарина Томашевић којим је, као правница, изнела стручни став да Министарство унутрашњих послова, до окончања судског поступка пред Управним судом неће извршити опозив тајности са систематизације.

2019-10-07 IN MUP Odgovor Tomasevic K

О чудном правном ставу правнице госпође Катарине Томашевић, не вреди тошити речи, јер очеигледно је да се став не заснива на правној струци или не знању, посебно имајући у виду да је решење Повереника извршно и коначно, као и да је Управни суд одбио привремену меру Републичког јавног тужиоца, па није било и нема никакве препреке да се опозив тајности по сили закона мора извршити.

Синдикат полиције Слога, уверен у победу пред управним судом, чекао је стрпљиво одлуку Управног суда  које је коначно донета у корист Синдиката полиције Слога и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Управни Суд у Београду, у већу судија, дана 02.07.2021.године донео је пресуду у име народа, којом се одбија тужба Републичкој јавног тужиоца па је на основу тога отклоњена свака препрека да Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова буде проглашен информацијом од јавног значаја.

2021-07-02 Presuda US Sistematizacja

Треба имати у виду да је систематизација основни правни акт у Министарству унутрашњих послова који регулише радно-правне односе и  без тога документа овај синдикат је онемогућен да обавља своју основну делатност.

Имајући у виду да би Министарство унутрашњих послова требало да поштује прописе и одлуке судова, надамо се да ће ново руководство поступити по закону и праву овог синдиката.

Међутим, ако надлежна лица у МУП и даље не буду испоштовала своју законску обавезу и синдикату не доставе систематизацију то ће стварити простор за поступање по члану 152 КЗ РС који се односи на спречавање и ометање рада синдиката.

Као крајње средство уколико МУП не поступи по решењу Повереника бићемо принуђени да против одговорних лица у МУП поднесемо прекршајне и кривичне пријава.

Искрено се надамо се да до тога неће доћи, да ће надлежни и одговорни напокон схватити да Министарство унутрашњих послова није ничија приватна својина већ државни орган који треба да штити примену закона, радничка и грађанска права.

Синдикат полиције Слога