Пресуда: Утврђено премештај колегинице Гавриловић је незаконит

Ужице, 25.03.2022. – Основни суд у Ужицу донео је првостепену пресуду којом је поништио незаконито решење начелника Сектора за материјално-финансијске послове Жељка Веселиновића који је извршио незаконит премештај помоћне раднице (намештеник) Момире Гавриловић из ресторана у Ужицу у Хотел “Нарцис” који се тренутно реновира.

Члан Синдиката полиције Слога Момира Гавриловић распоређена на радном месту помоћни радник (намештеник) у Ресторану Ужице победила је у судском спору против Министарства унутрашњих послова.

Сматрајући да је решење о премештају незаконито, Синдикат је ангажовао адвоката који је на суду доказао да је Жељко Веселиновић донео незаконито решење о премештају колегинице Гавриловић и својим незаконитим радом допринео да МУП на име трошкова судског поступка,  адвокату исплати износ од 70.500,00 динара са каматом.

Занимљива је чињеница да је МУП у поуци о правном средству, неуку странку Момиру Гавриловић, у решењу о распоређивању подучио да жалбу против решења о премештају може поднети Жалбеној комисији Владе, која је заправо ненадлежна имајући у виду да је колегиница намештеник.

 У оспореном решењу о премештају суд је утврдио да решење није потписано својеручно од стране доносиоца, већ је на решењу отиснут факсимил а само решење не садржи одлучне чињенице зашто је послодавац баш њу преместио на друго радно место, у хотел који не ради већ се реновира.

У наставку можете прочитати комплетну пресуду са образложењем:

2022-02-23 Presuda MG _Redacted

Ваш Синдикат полиције Слога