Биљана Томић ослобођена дисциплинске одговорности

Београд, 18.04.2022. – Дисциплински старешина Сектора за материјално финансијске послове С.З. донела је решење којим је ослободила Биљану Томић распоређену на административним пословима (ДС) у Одељењу за послове исхране и смештаја за наводну тешку повреду  службене дужности за дело “незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослен овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузрокују штету или незаконитост у раду”.

Колегиница Ана Биочанин која се бранила сама признавши кривицу кажењена је новчаном казном у висини од 20% од основне плате увећане за минули рад у времену од два месеца.

 

2022-04-12 Resenje Biljana Tomic_Redacted

Маријана Ђуровић тадашња начелница Одељења за послове исхране и смештаја Сектора за материјално финансијске послове МУП Србије поднела је 29.01.2020.године Иницијативу за покретање дисциплинског поступка против наше чланице Биљане Томић која је распоређена на пословима административног радника (државни службеник) из Одсека за организовање исхране Београд, стављајући јој на терет губитак благајничке документације.

Против полицијског службеника Ане Биочанин која је распоређена на радном месту виши службеник за књиговодствене послове Одсека за организовање исхране Београд такође је поднета иницијатива због основане сумње да је поступала незаконито па није обавештавала свог надређеног о загубљеној благајничкој документацији.

2020-01-29 Inicijativa_Redacted

По предлогу Маријане Ђуровић која иначе није била непосредни руководилац Биљани Томић а ни Ани Биочанин, Жељко Веселиновић начелник Сектора за материјално финансијске послове донео је закљуак о покретању дисциплинског поступка па је предметом задужио Светлану Зрнић, дисциплинског старешину из ПУ Панчево.

2020-06-01 Zakljucak o pokretanju dosciplinskog postupka_Redacted

На првој јавној расправи колегиница Ана Биочанин је признала дело које јој се ставља на терет па даље није желела да учестовује у раду дисциплинског суда.  Биљану Томић је по пуномоћју заступао потпредседник и заменик председника Синдиката полиције Слога Драган Жебељан који је доказао њену невиност.

Маријана Ђуровић, подносилац иницијативе, је из само њој знаних разлога крајње некоректно покушала да окриви искључиво Биљану Томић за губитак благајничке документације иако је те послове радило још неколико жена.

Крајње некоректно, Маријана Ђуровић је за потребе вођења дисциплинског поступка припремила реконструисану благајничку документацију коју је дисциплинској старешини проследила садашња начелница Одељења  Љиљана Павић Стојковић. Нејасно је из којих разлога је Ђуровићка својој колегиници “подметнула” за слање документацију која нема никакве везе са Биљаном Томић. Да ли због не знања, нестручности или је то учинила с намером да се дискредитује садашња начелница, или да се Биљана Томић казни, али искусно око заступника је у документацији приметило да се на десетак рачуна налази име и презиме Зорице Јамборчић и да те рачуне, евидентно, није потписала Биљана Томић.

Садашној начелници Одељења за послове исхране и смештаја мр Љиљани Павић Стојковић остаје да са својом заменицом а некадашном начелницом расправи због чега је у њено име злопупотребила рачуне које је потписала Зорица Јамборчић и који немају никакве везе са Биљаном Томић те је такве послала као доказни материјал.  Да ли се у овом случају ради о личној освети, немару, незнању или намери да се дискредитује садашња начелница или је био циљ да се напакости колегиници коју је незаконито оптужила, покривајући заправо свој немар у организовању послова прикупљања и обраде благајничке документације.

Како год, Маријана Ђуровић је спречена у својој намери да казни Биљану Томић а њеној колегиници Љиљани Павић Стојковић садашњој начелници одељења остаје да сагледа ову ситуацију и процени стручне капацитете њене заменице а убудуће провери сваки акт који јој Ђуровић даје на потпис јер поверење се ипак не даје свакоме и заувек.

Записници са јавне расправе:

2022-01-11 Zapisnik sa rasprave BT 1 2022-01-11 Zapisnik sa rasprave BT 2

Ваш Синдикат полиције Слога