Повереник да утврди дискриминацију над председником синдиката

Ужице, 15.07.2022. – Председник Синдиката полиције Слога Глишо Видовић поднео је Поверенику за заштиту равноправности притужбу због дискриминације по основу чланства у синдикалној организацији имајући у виду да је против њега покренут дисциплински поступак па је удаљен са рада док за неке друге високопозициониране руководиоце у МУП, против којих је покренут кривични поступак, није поднета дисциплинска пријава и они несметано раде у МУП.

Председник Видовић је у притужби навео:

“Као припадник МУП-а Републике Србије, ПУ у Ужицу, као председник Синдиката полиције „Слога“, и председник удружених синдиката Србије Слога Град Ужице, годинама указујем на незаконито поступање старешина у Министарству унутрашњих послова. Како сам по образовању дипломирани правник заступам припаднике синдиката „Слога“ у поступцима пред МУП-ом Републике Србије и другим органима.

Овом притужбом указујем да сам због тога што сам председник Синдиката полиције „Слога“, председник Удружених синдиката Србије Слога Град Ужице, као неко ко има другачија политичка уверења од политике владајућа коалиције у вези чега и јавно иступам и као узбуњивач који јавност обавештава о незаконитистима у МУП-у и другим државним инстиитуцијама, ДИСКРИМИНИСАН од стране МУП-а Републике Србије у односу на друге припаднике МУП-а, односно да се МУП према мени понашао неједнако у односу на друге припаднике МУП-а те да сам на тај начин стављен у неповољнији положај.”

Poverenica za ravnopravnost - Prituzba GV

Спроводећи синдикалне активности у току 2021. године инспекцији рада сам доставио пријаву против фирме АД  „Путеви Ужице“ и директора Лека Корићанца због непоштовања Закона о раду. Истог дана 27.07.2021. године, када сам на друштвеним мрежама објавио вест да је инспекција рада покренула поступак против Лека Корићанца и АД Путева Ужице, против мене је покренут је дисциплински поступак за тешку повреду радне обавезе због понашања које штети угледу службе, након чега сам удаљен с посла – суспендован. Том приликом  одузети су ми службена легитимација са значком и по службеној дужности поднета кривична пријава због кривичног дела Угрожавање сигурности из чл. 168 Кривичног Законика Републике Србије службени пиштољ што је код мене, као полицајца, изазвало страх за безбедност моје породице и мене.

Ово експресно реаговање МУП-а Републике Србије и старешина ПУ Ужице у директној је повезаности са мојим синдикалним активностима и политичким уверењима. Наводим чињеницу да је дисциплински поступак покренут уручењем закључка 27.07.2021. године а да је Леко Корићанац којем сам наводно угрозио сигурност против мене поднео пријаву 28.07.2022. године.

Пресудом Основног суда у Ужицу 3К бр. 605/21 од дана 01.06.2022. године ОСЛОБОЂЕН САМ ОПТУЖБИ да сам у телефонском разговору претњама да ћу напасти на живот и тело угрозио сигурност Леке Корићанца, тадашњег генералног директора АД Путеви Ужице.

У прилогу достављам:

  1. Закључак о покретању дисциплинског поступка ДС број:116-30/2021.
  2. Решење о привременом удаљењу (суспензији) из Министарства унутрашњих послова.
  3. Пресуду Основног суда у Ужицу, 3К бр.605/21

Посматрајући голготу кроз коју сам пролазио, контактирао ме је пензионисани припадник СБПОК-а Предраг Симоновић, узбуњивач и некадашњи члан Синдиката полиције „Слога“ и упознао ме са чињеницом да се МУП у конкретној ситуацији поводом дисциплинског поступка и суспензије МУП према мени понашао нејаднако у односу на друге припаднике МУП-а против којих су поднете кривичне пријаве за тежа кривична дела у недлежности Вишег Јавног тужилаштва у Београду у Тужилаштва за организовани криминал, која су изазвала велико узнемирење јавности и која представљају понашањ које штети угледу службе а да против њих нису покренути дисциплински поступци нити су суспендовани с посла. Конкретно ради се о пуковнику Невенку Марићу заменику начелника Службе за борбу против организованог криминала (СБПОК), Дејана Миленковића званог „Багзи“ бившег начелника Службе за специјалне истражне методе (ССИМ) и Милорада Шушњића бившег начелника ПУ Нови Сад. Предраг Симоновић ми је доставио и документа која је добио по свом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја које у прилогу прилажем.

Dokazi PS_Redacted

Из средстава јавног информисања и медија упознат сам са чињеницом да се поступак против Дејана Миленковића некадашњег начелника ССИМ и Милорада Шушњића некадашњег начелника ПУ Нови Сад, води пред Тужилаштвом за организовани криминал заједно са бившом државном секретарком Дијаном Хркаловић.

Из свега горе наведеног доказано је да је нада мном, због припадности синдикалног организацији, синдикалних активности и политичких уверења извршена дискриминација од стране МУП-а Републике Србије у односу на горе наведене Невенка Марића, Дејана Миленковића и Милорада Шушњића, на тај начин што се МУП понашао неједнако према мени и довео ме у неповољнији положај јер је против мене покренут дисциплински поступак, суспендован сам с посла и одузети су ми службена легитимација и службени пиштољ чиме је мени као полицајцу угрожена и безбеност.

И поред тога што им се на терет стављају тежа кривична дела, против Марић Невенка, Дејана Миленовића и Милорада Шушњића нису покренути дисциплински поступци, нису удаљени с посла до окончања поступка и није им одузето службено оружје.

Молим Вас да у вези моје притужбе спроводете све потребне мере и радње из Ваше надлежности.” написао је председник Глишо Видовић у својој пријави.