МУП председнику синдиката надокнађује више од пола милиона динара

Београд, 31.03.2023. – Министарство унутрашњих послова Србије у обавези је да Глишу Видовићу, председнику Синдиката полиције Слога у Ужцу и припаднику Полицијске управе у том граду, исплати више од пола милиона динара, због незаконите суспензије с посла.

Чланак са портала дневног листа Данас, аутора Н. Ковачевић преносимо у целости:

Видовића је Виши суд у Ужицу, прошле године, ослободио оптужбе да је, 27. јула 2021. године, као представник синдиката, током телефонског разговора са службеницом предузећа Путеви Ужице о проблему синдикалних приступница, претњама угрозио сигурност Лека Корићанца, бившег директора тог предузећа.

Паралелно са судским поступком, тадашњи начелник Полицијске управе Ужице Саша Мисаиловић је против Видовића покренуо дисцилински поступак и суспендовао га са посла.

Видовића је теретио за наводну „тешку повреду службене дужности“, односно „понашање које штети угледу МУП-а“, иако он службеницу није позвао као полицајац, нити је тај разговор обављен док је, тог дана, био на радном месту полицајца.

Након што је суд утврдио да Видовић, иначе дипломирани правник, није починио дело за које се сумњичи, Полицијска управа је обуставила дисциплински поступак против њега и, након суспензије од 18 месеци, вратила га на радно место полицајца.

Због незаконите суспензије, од 27. јула 2021. до 19. децембра 2022. године, МУП Србије ће морати да исплатити Видовићу 505.467,18 динара.

Видовић за Данас каже да је то предвиђено споразумом који је, 27. марта ове године, потписао са садашњим начелником ПУ Ужице о накнади штете и исплати разлике у заради од једне трећине плате са припадајућом затезном каматом, за време незаконите суспензије.

По том споразуму, МУП је дужан да му на име ускраћене разлике у плати исплати 431.699,18, за затезну камату 28.768, трошкове за састав поднеска 9.000, као и 36.000 динара за трошкове вођења неоснованог дисциплинског поступка.

Раније му је, Основни суд у Ужицу, из буџетских средстава, исплатио 181.000 динара за трошкове вођења кривичног поступка у коме је доказао невиност, што је потврдио и Окружни суд.

Видовић за Данас каже да је полиција „прихватила да му испалати оно што му припада по закону“.

Додаје да је „изгубио право на бенефицирани радни стаж током суспенције“, када није радио, а то је, објашњава, тако „регулисано Законом о пензијском и инвалидском осигурању“.

„Претпостављам да су поступци, и судски и дсциплински, покренути против мене због мојих синдикалних активности и ангажовања у удружењу грађана Слога, али успео сам да докажем да нисам крив и то је најважније“, каже за Данас Видовић, председник ужичког одбора синдиката Слога.

Преузето са портала дневног листа Данас

Глишо Видовић каже: Потписао сам Споразум о накнади штете са Министарством унутрашњих послова о исплати разлике у заради 1/3 плате са припадајућом затезном каматом због противзаконите суспензије којој сам био изложен.

МУП је дужан да ми уплати укупан износ у висини 505.467,18 РСД и то на име:

 • Ускраћене разлике у плати 431.699,18 РСД;
 • Затезне камате 28.768,00 РСД;
 • Трошкова за састав поднеска9.000,00 РСД;
 • Трошкова вођења неоснованог дисциплинског поступка 36.000,00 РСД.

Основни суд Ужице ми је из буџетских средстава већ исплатио 181.000,00 РСД, на име трошкова вођења кривичног поступка у ком сам доказао невиност и поред уложених надљудских и професионалних напора Основног јавног тужиоца да докаже моју кривицу..

Након свега наведеног осећам потребу да се захвалим сада бившем начелнику Полицијске управе Ужице Саши Мисаиловићу и Основном јавном тужиоцу Димитријевић Марку на ситуацији у којој сам се нашао а којој су они кумовали, из следећих разлога:

 1. Зато што сам неосновано био суспендован 18 месеци са радног места;
 2. Зато што ми је умањено новчано примање због суспензије , јер се на име накнаде изгубљене зараде исплаћује само 1/3 основне зараде;
 3. Зато што сам изгубио право на бенефицирани стаж за наведени период;
 4. Зато што због незаконите суспензије нисам добио годишњу оцену;
 5. Зато што је против мене покренут и вођен кривични поступак пред Основним судом у Ужицу на коме сам правоснажном пресудом ослобођен.

А нарочито:

 1. Зато што сам имао више времена за породицу;
 2. Зато што сам имао времена да допринесем јачању најјаче синдикалне организације „Слога“;

Захваљујем се саборцима из Синдиката Слога на челу са председником Жељком Веселиновићем на пуној подршци коју су ми несебично пружили као и свим грађанима Ужица а и Србије који су били уз мене.

Посебна захвалност иде на адресу мог правног заступника адвоката и учитеља из области права Владимира П. Радовановића.

СИНДИКАТ СЛОГА – НАМА СЕ ВЕРУЈЕ