Чему нове а по изгледу старе униформе?

Београд, 22.05.2023. – Министарство унутрашњих послова упутило је синдикатима Предлог уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника, са прилозима, ради давања мишљења. Рок за доставу мишљење био је 22. маја 2023. године, до краја радног времена.

Синдикат полиције Слога доставио је Секретаријату МУП следећи допис:

Сагласно вашем електронском писму од 17.05.2023.године у коме од овог синдиката тражите мишљење у вези Предлога уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника до 22. маја 2023.године, до краја радног времена да одговор доставимо на адресу ****@mup.gov.rs и ****@mup.gov.rs руковоство синдиката у разговору са запосленима дошло је до заједничког става да је изглед предложене униформе застарео, непрактичан и да је базиран на основу изгледа униформе која је била у употреби од пре више од двадесет година. Концепт такве униформе превазиђен је у већини модерних и демократских држава.

Полицијски службеници на извршилачким радним местима као и руководиоци по полицијским станицама су мишљења, да не постоји оправдан разлог да се мења изглед постојеће униформе. Сматрамо да важећа униформа прати светске трендове, модерна је, практична и удобна за ношење и да Предлог уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника треба прилагодити постојећој униформи и дорадити га и проширити уколико је потребно.

This slideshow requires JavaScript.

Истичемо да су полицијски службеници исказали велико незадовољство и одбојност према изгледу предложене униформе где је планирано да се врати кравата и шапка. Грађане предложена униформа подсећа на време владавине Слободона Милошевића када полиција није била омиљена код грађана.

This slideshow requires JavaScript.

Сматрамо да није пожељно да се изглед униформе често мења јер то ствара конфузију код грађана. Шапка и кравата треба да буде део свечане униформе али не и радне. Изузетно, униформу која је предложена могли би да носе искључиво радници у канцеларијама, али не и на терену и оперативи.

Са сви изнетим нисмо сагласни за усвајање Предлога уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника.

С поштовањем,

Синдикат полиције Слога
Председник
Глишо Видовић