Да ли је доста дискриминације због синдикалног рада?

Београд, 30.05.2023. – На захтев и предлог руководства Удружених синдиката Србије Слога, Синдиката Слога Ужице и Синдиката полиције Слога Глишо Видовић, председник овог синдиката, поднео је писани захтев начелнику ПУ Ужице у циљу распоређивања на адекватно радно место у складу са његовом стручном спремом.

Глишо Видовић засновао је радни однос у Министарство унутрашњих послова далеке 1994. године, ратни је ветеран и учесник у одбрани земље и од тада ради на радном месту полицајац са средњом стручном спремом. Један је од зачетника синдикализма у Министарству унутрашњих послова и један је од препознатљивих бораца за поштовање закона и права радника. Желећи да унапреди себе, своје знање и рад у синдикату и Министарству унутрашњих послова завршио је Правни факултет и стекао звање дипломирани правник. О његовим правничким успесима довољно говоре резултати у заштити права радника у Ужичком округу и Синдикату полиције Слога. Глишо Видовић стекао је и лиценцу Министарства правде за обаваљање послова посредника-медијатора https://posrednik.org.rs/.

Имајући у виду да је својим радом доказао своје знање и способност као правник, сматрамо да би својим радом унапредио рад Министарства унутрашњих послова – ПУ Ужице па је и природно да се Видовићу омогући рад на адекватном радном месту.

На састанцима са синдикатима министар је истакао да радници не смеју бити дискриминисани па да се сваком ко поседује адекватну школу и знање треба пружити шанса и прилика да унапреди рад Министарства. Овим актом Глишо Видовић је потсетио начелника ПУ Ужице да је већ пет година на располагању. С тим у вези, руководство синдиката сматрама да Видовић треба да буде распоређен на адекватно радно место.

Овај захтев је и својеврстан тест за Министарство, односно руководство да докажу да Видовић није дискриминисан због свог синдикалног рада у заштити права запослених.

Како је ускоро доношење решења о распоређивању по новоусвојеном Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, видећемо да ли ће овај захтев бити усвојен.

Синдикат полиције Слога се својим радом и коректним ставом према члановима и руководству, идентификованим проблемима већ доказао и политика синдиката се неће мењати. Све што је добро, напредно и доноси добре и адекватне резултате подржаћемо и похвалити. Међутим, уколико идентификујемо неправилности, нарушавање права запослених или кршење законских прописа реаговаћемо као и до сада. Најпре коректно у разговору са надлежним руководиоцима. Међутим, уколико не нађемо адекватно решење за кршење права радника или прописа или немамо начин да проблеме решимо, исте ћемо решавати на законом прописан начин. Односно свим синдикалним средствима јавним обавештавањем чланова и стручне јавности путем овог ваб сајта и друштвених мрежа.

Синдикат полиције Слога врло је отворен и транспарантан па је и ова објава дата са циљем да се чланство информише о чињеници да сматрамо да је доста дискриминације према председнику овог синдиката коме је до скоро био онемогућен рад (с обзиром да је био суспендован) и да већ пет година не може да напредује у струци и служби. Знање и способности има, зар не?

Ваш Синдикат полиције Слога