Без одговорности арче наше паре

Београд, 26.06.2023. – Постављењем Братислава Гашића за министра УП евидентно је да су ствари кренуле на боље, толико боље да се увелико ради на капитаним инвестиоционим одржавањима многих објектата у Београду и шите. Улаже се за све оно што његови предходници нису ни помислили да реновирају.

На првом састанку са представницима синдиката министар је истакао да жели да се престане са старом праксом кршења закона на штету запослених али и грађана. Гашић је рекао да не може да верује да толики број запослених тужи МУП, фирму у којој ради и од које зарађује. Министар је тада замолио синдикате да учине све што је у њиховој могућности да спрече тужбе док се не успостави нови праведнији систем рада и вредновања.

Овај синдикат као и сви остали синдикати пружили су подршку министру и учинили све да дође до позитивног рестарта система који ће бити професионалан и праведан. Међутим изгледа да тежњу министра нису активно подржали руководиоци и који су наставили по старом. Шта више исти систем наставио је да егзостира и у новом Кабинету министра. Данас се питамо чему се заправо ради, да ли неко с намером минира министра или је министрова прича била само пригодна ради куповине мира и времена.

Пре свега обећање да ће синдикати бити укључени у стварање најважнијих акта која се односе на професионални рад запоселних није испоштован. Створен је само привид да се синдикати уважавају јер се води некакав дијалог. Заправо учесници месечних састанака слушају, мало попричају и као то је то. Обећање да ће бити заједничког рада на систематизацији није испоштовано. Правилник о униформи рађен је једнострано. Синдикати су имли прилике да само усмено, на састанку у вези систематизације само саслушају представнике МУП. Све се свело на усмено излагање, није било чак ни презентације из које се могло нешто записати. Синдикати ништа написмено нису добили. О давању систематизације синдикатима нема ни речи. Шта више у свим случајевима пре поделе решења, нисмо могли добити никакве информације. Надлежни руководиоци у Сектору за људске ресурсе на челу са новом начелницом нису се удостојили никаквог одговора чак и на СМС. Сада је евидентно да систематизација није задовољавајућа и не задовољава оређена професинална решења.

Законом о раду прописано је да се Синдикатом сматра се самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

По свему судећи систематизација ће се ускоро морати да се мења. Да су укључени синдикати, можда би било боље. Овако свело се на празне приче и обећања која нису испоштована.

Незаконито трошење буџетских пара настављено је и данас. Обрађивачи предмета не познају прописе и област којом се баве, или незаконито раде по диктату руководиоца док МУП и даље губи новац. Дакле нису крви запослени или грађани, криви су непрофесионалци.

За само недељу дана МУП је изгубио од стране овог синдиката и дужан је да исплати преко сто хиљада динара на име ангажовања адвоката. У једном случају ради се о незаконитој одлуци дисциплинског старешине а у другим случајевима ради се о приступу информација од јавног значаја.

Иако смо Кабинет министра, у једном случају, обавестили да лица задужена за пријем и обраду информација од јавног значаја у главном не поступају законито и да ће се таквим радом и даље наносити штета министарству и министру лично.

Таква лица поступају у министрово име. Одговор из Кабинета министра био је пригодан и куртозан, захваљују се на обавештењу али сматрају да ће се водити другостепени поступак где ће се утврдити ко је у праву. Ко је управу види се сваки пут. овај синдикат никада није изгубио док МУП губи сваки пут. Ко је у праву видеће се у наредним случајевима а ми ћемо све јавно објавити, можда се неко постиди…

Конкретно за губитак од 33,000,00 рсд и нанету штету МУП директо је својим непознавањем прописа одговоран обрађивач и доносилац првостепеног решења мајор Дамир Симоновић из Жандармерије који би по информацијама с којима располажемо требао да напредује у УКП-ССИМ.

2023-03-17 Dostava ovlascenja

Дамир Симоновић је у одговору навео да су лични подаци изостављени. Међутим радило се о прекомерној заштити података који не представљају личне податке, из тог разлога је жалба синдиката усвојена. Симоновић је имао законско право да заштити само ЈМБГ лица и ништа више.

У другом случају за губитак од 33,000,00 рсд и нанету штету МУП директо је својим непознавањем прописа одговоран обрађивач и доносилац првостепеног решења Ивана Дивички Чупић.

2023-03-23 UP DOPIS i ovlascenje

Иако руководиоци овог синдиката одлично познају прописе који се односе на информације од јавног значаја, МУП наставља са старом добром праксом где губе на свакој нашој уложеној жалби, питање је, није ли то срамота и нарушавање угледа МУП учињена од таквих лица?

Дакле и даље нема никакве личне одговорности за обрађиваче предмета, накарадно осмишљен систем ће функционисати као и до сада. Погодни и послушни ће руководити док ће паметни професионалци проматрати из прикрајка чекајући неко боље време. МУП ће очито и даље за многе бити златна кока за узимање пара.

Ми као синдикат у циљу заштите професионалних интереса и даље ћемо јавно објављивати сваку аномалију надајући се да ће неко имати снеге, знања и моћи да то исправи. Зато и није чудо што запослени осећају притисак и незадовољство док грађани оравдано очекују рестар система у коме ће имати право да користите право које треба да доведе до правде, осећаја задовољства и личне безбедности и сигурности. Тек тада полицацијски службеници који јесу грађани осећати задовољство, спокојство и понос, уместо ношења шапке и кравате која им то неће донети или вратити.

Ми и даље мислимо да министар има добру намеру и на располагању смо да помогнемо.

Ваш Синдикат полиције Слога