Да ли МУП упућује запосолене у Стару Пазову без правног основа?

Београд, 03.04.2024. – Трагом информације да се запослени који су распоређени у Београду шаљу без икаквог решења, само на основу усмене наредбе непосредног руководиоца, на рад у некакав магацин МУП у Стару Пазову упутили смо захтев за доставу информација.

У захтеву је наведено: “Овај синдикат је дошао до сазнања да се полицијски службеници из свих линија рада, из седишта Министарства, шаљу на рад у магацин у Старој Пазови ради обраде некакве архиве.

У вези са тим, молимо вас да нас информишете о следећим питањима:

  1. Која је природа послова?
  2. Која организациона јединица Министарства захтева овакву активност?
  3. Која категорија запослених се укључује у ову активност и на основу којих принципа и начела?
  4. По чијем налогу се врши ова активност, односно по чијем налогу се запослени упућују на рад ван места рада?
  5. Да ли је ова активност у складу са описом послова радног места запосленог на којима је запослени распоређен основним решењем о распоређивању?
  6. Како је уређен радно-правни статус запослених који су укључени у ову активност? Каква решења се запосленима уручују за рад у Старој Пазови?
  7. Да ли запослени добијају додатак на плату или дневницу за рад и која је висина дневнице?
  8. Да ли је тој категорији запослених утврђено право на теренски додатак?
  9. Да ли се осигурaва исхрана о трошку послодавца за запослене који раде у Старој Пазови, имајући у виду да се ради ван територије Града Београда односно места рада запосленог?”

Након добијених одговора, Синдикат ће чланове и остале запослене информисати о правима запослених и обавезама послодавца по овој теми.

По информацијама са којима располажемо заослени се на рад шаљу без икаквог правног основа и обезбеђене исхране, уз једино обезбеђен превоз аутобусом који полази испред СИВ II. Постоји прича и да ће појединци који остаре добре резултате добити увећање плате на месечном нивоу од 20%.

Чињеница је да се и инспектори из оперативне јединице, као што су јединице из Сектора за ванредне ситуације шаљу на рад у магацин  у Сратој Пазови.

Ваш Синдикат полиције Слога