Похвала професионализму у раду дисциплинских старешина

Београд, 24.05.2024. – Под мандатом Министра унутрашњих послова Братислава Гашића, спроведене су значајне реформе у циљу смањења енормних трошкова које је Министарство унутрашњих послова (МУП) плаћало за вођење дисциплинских поступака. Због великог броја дисциплинских пријава које су подносили непосредни руководиоци против запослених, извршена је промена систематизације радних места и оформљено је одељење за вођење првостепеног и другостепеног дисциплинског поступка. На овај начин, радна места Дисциплинских старешина су професионализована, што је значајно допринело ефикаснијем и праведнијем решавању дисциплинских предмета.

Желимо да похвалимо дисциплинског старешину, мајора полиције Мирјану Радивојевић, која је у једном поступку показала изузетан професионализам. На само једном дисциплинском рочишту, мајор Радивојевић је решила предмет у корист правде и права који се односи на предмет запослене полицијске службенице Тамаре Н., коју је заступао синдикални представник Драган Жебељан.

Представник синдиката, господин Жебељан, је у току поступка указао на формалне разлоге за обуставу дисциплинског поступка. Наиме, начелник ПУ Београд, Веселин Милић, није својеручно потписао Закључак о покретању дисциплинског поступка, што је представљало формални недостатак за вођење поступка. Професионални дисциплински судија, мајор Радивојевић, је прихватила овај предлог и донела одлуку о обустави поступка.

Овај поступак није резултирао трошковима нити материјалном штетом по буџет Министарства унутрашњих послова, што је још један доказ о важности професионалног и одговорног приступа дисциплинских старешина у вођењу поступака.

Похваљујемо професионализам и самосталност мајора Мирјане Радивојевић, која је својим радом показала висок ниво стручности и правичности у обављању својих дужности. Овај случај представља пример како професионализам и одговорност могу довести до праведног и ефикасног решавања дисциплинских предмета, што је од великог значаја за интегритет и кредибилитет Министарства унутрашњих послова.

С друге стране, одређена лица која покрећу дискутабилне дисциплинске поступке могла би нешто да науче – пре свега да раде професионално и исправно.

Крајње је срамотно и неприхватљиво да руководиоци највишег ранга у Министарству унутрашњих послова не знају и не познају прописе, те да својим незнањем наносе штету запосленима којима руководе.

Споран потпис начелника ПУ Београд Веселина Милића због којег је дисциплински поступак обустављен.

Ваш Синдикат полиције Слога