Управни суд одбацио тужбу за годишњу оцену рада у 2015.

upravni sudБеоград, 03.06.2016. – Судија Управног суда у Београду Гордана Гајић Салзбергер донела је решење којим се одбија тужба председника Синдиката на годишњу оцену рада из 2015. године, уз образложење да тужба није дозвољена. 

Tuzba upravnom sudu - Godisnja ocena DZ

Тужбу Управном суду Жебељан је предао 05.05.2016. године што се може видети у тексту који је раније објављен: Тужба управном суду – годишња оцена рада 2015.

У образложењу решења у конкретном случају, Упитник за оцењивање рада за 2015. годину  Министарства унутрашњих послова РС, судија сматра да документ не представља управни акт у смислу члана 3. став 1. Закона о управним споровима, као ни коначни појединачни правни акт којим се решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица односно друге странке у управној ствари и против исте се не може водити управни спор.

Против предметног решења Управног суда дозвољен је приговор већу Управног суда у року од 8 дана од дана пријема.

Из овог решења можемо наслутити да ће све тужбе за поништај оцена из 2015. године које је Синдикат предао Управном суду у Београду бити одбачене. Ако се то и догоди, Синдикат је спреман да настави даљу правну битку све до Уставног суда и Међународног суда за људска права јер сматра да се на такав начин крше основна људска права а дозвољава самовоља одређених старешина да раднике оцењују без критеријума.

Resenje VS DZ_Page_1

Resenje VS DZ_Page_2

Синдикат полиције Слога

 

2 comments

Оставите одговор