Глишо Видовић правоснажно ослобођен Другостепеном одлуком

Ужице, 17.11.2022. – Виши суд у Ужицу одбио је жалбу Основног јавног тужиоца у Ужицу па је потврдио пресуду Основног суда у Ужицу којом је председник Синдиката Слога Град Ужице и председник Синдиката полиције Слога Глишо Видовић ОСЛОБОЂЕН ОПТУЖБЕ. Continue reading „Глишо Видовић правоснажно ослобођен Другостепеном одлуком“

Повереник да утврди дискриминацију над председником синдиката

Ужице, 15.07.2022. – Председник Синдиката полиције Слога Глишо Видовић поднео је Поверенику за заштиту равноправности притужбу због дискриминације по основу чланства у синдикалној организацији имајући у виду да је против њега покренут дисциплински поступак па је удаљен са рада док за неке друге високопозициониране руководиоце у МУП, против којих је покренут кривични поступак, није поднета дисциплинска пријава и они несметано раде у МУП.

Continue reading „Повереник да утврди дискриминацију над председником синдиката“

Председник Видовић ослобођен кривичне одговорности

Ужице, 07.07.2022. – Првостепеном пресудом Основног суда у Ужицу 3К бр.605/21 од 01.06.2022. године председник синдиката Слога Град Ужице и председник Синдиката полиције Слога Глишо Видовић ОСЛОБОЂЕН ЈЕ ОПТУЖБЕ, да је у телефонском разговору претњама да ће напсти на живот и тело угрозио сигурност Лека Корићанца из Ужица,тадашњег генералног директора преузећа АД Путеви Ужице. Continue reading „Председник Видовић ослобођен кривичне одговорности“

Биљана Томић ослобођена дисциплинске одговорности

Београд, 18.04.2022. – Дисциплински старешина Сектора за материјално финансијске послове С.З. донела је решење којим је ослободила Биљану Томић распоређену на административним пословима (ДС) у Одељењу за послове исхране и смештаја за наводну тешку повреду  службене дужности за дело „незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослен овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузрокују штету или незаконитост у раду“. Continue reading „Биљана Томић ослобођена дисциплинске одговорности“

Дисциплинско веће усвојило приговор за „Нарушавање угледа МУП“

Београд, 02.04.2022. – Дисциплинска комисија Министарства унутрашњих послова усвојила је приговор нашег члана Милоја Алексића у дисциплинском поступку који је водио дисциплински старешина Управе граничне полиције. На име тошкова поступка МУП је дужан да странци у поступку исплати новчани износ од 33.000,00 рсд. Continue reading „Дисциплинско веће усвојило приговор за „Нарушавање угледа МУП““

Пресуда: Утврђено премештај колегинице Гавриловић је незаконит

Ужице, 25.03.2022. – Основни суд у Ужицу донео је првостепену пресуду којом је поништио незаконито решење начелника Сектора за материјално-финансијске послове Жељка Веселиновића који је извршио незаконит премештај помоћне раднице (намештеник) Момире Гавриловић из ресторана у Ужицу у Хотел „Нарцис“ који се тренутно реновира.

Continue reading „Пресуда: Утврђено премештај колегинице Гавриловић је незаконит“

Жалбена комисија усвојила жалбу жандарма на годишњу оцену

Београд, 01.10.2021. – Жалбена Комисија Владе Републике Србије усвојила је жалбу нашег члана Д.Н. припадника Одреда жандармерије у Београду и вратила предмет на поновни поступак.   Continue reading „Жалбена комисија усвојила жалбу жандарма на годишњу оцену“

Оборено првостепено дисциплинско решење у Новом Саду

Београд, 30.09.2021. – Синдикат полиције Слога успео је да за интересе колеге А.Д. распоређеног у ПУ Нови Сад оспори и обори првостепено решење о кажњавању у дисциплинском поступку.

Претходно, дисциплински старешина Славица Бојанић донела је првостепено решење којим је казнила полицајаца Д.А. из Новог Сада изрицањем дисциплинске мере новчане казне у износу од четрдесет одсто од основне плате у распону од шест месеци. Continue reading „Оборено првостепено дисциплинско решење у Новом Саду“