Пресуда: Жалбена комисија прекршила закон

Београд, 03.05.2019. –  Управни суд, Одељење у Крагујевцу донело је пресуду у корист нашег члана Н.Т. по тужби због “ћутања управе” против Жалбене комисије Владе Републике Србије. Пресудом се налаже Жалбеној комисији да донесе решење по жалби Н.Т. којом је претходно захтевао да МУП донесе решење о закључној годишњој оцени рада за 2017. годину.

Колегу Н.Т. заступао адвокат Љиљана Крстић из Београда која иначе заступа чланове Синдиката полиције Слога у управним Споровима. Управни суд је пресудио да је Жалбена комисија Владе дужна да на име судских тоштова странци исплати 16.500 рсд са затезном каматом.

2019-03-27 Presuda NT ocena 2017_Redacted

Претходно колега Н.Т. је затражио да Министарство унутрашњих послова по његовом захтеву донесе решење о закључној оцени за 2017. годину. По обичају МУП није донео тражено решење па је колага поднео жалбу надлежној Жалбеној комисији Владе Републике Србије забог ћутања управе са захтевом да предмет реши и достави му тражено решење.

И овај пут противно закону, Жалбена комисија Владе се огласила ненадлежном те је писменим путем обавестила колегу Н.Т. да је његову жалбу проследила назад у Министарство унутрашњих послова у Сектор за људске ресурсе на даље поступање, односно Комисији за преиспитивање закључне оцене рада.

ZKV Ocena 2017_Redacted

Таквим ставом Жалбена комисија Владе сматрала је да она није другостепени орган који одлучује о жалби полицијског службеника а да је другостепени орган Комисији за преиспитивање закључне оцене рада.

Став Синдиката полиције Слога је да Комисији за преиспитивање закључне оцене рада није и не може бити другостепени орган, већ је једино надлежна Жалбена комисија Владе.

Према овој пресуди Управног суда, став овог синдиката је потврђен а Жалбена комисија је као другостепени орган дужна да донесе решење у року од 30 дана.

Подсетимо се, Заштитник грађана је утврдио да Министарство унутрашњих послова не поступа благовремено и доследно по захтевима полицијских службеника за доношење решења о годишњој оцени рада, на тај начин запосленима је повређено право на једнаку заштиту права и правно средство, као и принципе добре управе. Више о овој тој теми прочитајте на линку.

На жалост, у ранијем периоду имали смо прилике да у појединим значајним предметима запазимо да Жалбена комисија Владе Републике Србије  не поступа професионално и законито.

Тог става је био и Заштитник грађана који је 2018. године упутио Миљење сматрајући да та служба поступа незаконито. Више о овој тој теми прочитајте на линку.

Искрено се надамо да ће ова пресуда допринети бољем раду Жалбене комисије Владе и да ће пре свега позитивно утицати на оштећене с циљем враћања поверења грађана у рад судства и државних органа, што је и наш циљ.

СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СЛОГА

One Response to Пресуда: Жалбена комисија прекршила закон

  1. […] комисија Владе Републике Србије поступила је по пресуди Управног суда,  и донела решење којим се поново […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *