МУП не поштује одлуке суда и право узбуњивача

Београд, 02.08.2019. – Након решења Вишег суда у Београду од 25.01.2019.године Министарство унутрашњих послова одбија да узбуњивача И.В. врати на претходно радно место у статусу ОСЛ.

У поступку распоређивања надлежно и одговорно лице у Министарству унутрашњих послова донело је решење о распоређивању за И.В. распоређену у Сектору за ванредне ситуације коју је са радног места Инспектор за координацију израде процене ризика и плана заштите са аспекта терористичких напада (ОСЛ-овлашћено службено лице) преместио на радно место Инспектор за управљање ризиком II (ПД-посебне дужности) и тиме јој нанео штетну радњу.

По захтеву И.В. коју заступа Синдикат полиције Слога обратили смо се 31.12.2018.године Вишем суду у циљу одређивања привремене мере, одлагања правног дејства решења о распоређивању у МУП сагласно чл. 34. Закона о заштити узбуњивача.

Виши суд у Београду је прихватио све изречене аргументе колегинице ИВ против Министарства унутрашњих послова те је донео извршно и коначно решење којим је наложено Министарству унутрашњих послова да колегиницу врати на радно место Инспектор за координацију израде процене ризика и плана заштите са аспекта терористичких напада (ОСЛ-овлашћено службено лице) у Одељењу за управљања ризиком од техничко технолошких удеса и последица терористичких напада, Управе за управљање ризиком у Сектору за ванредне ситуације.

 

2019-01-25 IN Resenje VS Privremena mera IV_Redacted-2_Redacted

 

Виши суд није уважио ни једна аргумент Државног правобранилаштва који се поротивио свим наводима колегинице ИВ.

 

Odgovor pravobranilastva

 

Иако је решење Вишег суда у Београду било коначно и извршно, Министарство унутрашњих послова није поступило по њему. Претходно, овај Синдикат по пуномоћју је тражио поштовање одлуке Вишег суда.

Како је Министарство унутраших послова надаље наставило да игнорише извршну привремену меру, односно решење Вишег суда у Београду, обратили смо се надлежном суду са захтевом за спровођење административног извршења решења Вишег суда.

Први основни суд у Београду донео је 17.07.2019.године Закључак којим се одређује спровођење привремене мере вишег суда у Београду те налаже извршном дужнику Министарству унутрашњих послова да у року од 8 дана да дана пријема закључка, извршног повериоца ИВ врати на радно место Инспектор за координацију израде процене ризика и плана заштите са аспекта терористичких напада (ОСЛ-овлашћено службено лице) у Одељењу за управљања ризиком од техничко технолошких удеса и последица терористичких напада, Управе за управљање ризиком у Сектору за ванредне ситуације.

Уколико Министарство унутрашњих послова не буде поступио у року од осам дана, суд ће изрећи новчану казну МУП у износу од 100.000,00 рсд а одговорном лицу у МУП казну у износу од 10.000,00 рсд, коју ће суд спровести по службеној дужности.

Изрицање новчане казне ће се понавати у повећаном износу све док извршни дужник и одговорно лице у МУП не поступе по решењу Вишег суда.

 

2019-07-17 Zakljucak suda Izvrsenje privremene mere IV_Redacted

 

Синдикат полиције Слога, као пуномоћник наше колегинице, наставиће да прати предмет и реагује сагласно вољи властодавца.

Ваш Синдикат полиције Слога

3 comments

Оставите одговор