Жалбена комисија одлучила да ради по закону !?

Београд, 03.09.2019. – Жалбена комисија Владе Републике Србије, притиснута тужбама од стране Синдиката полиције Слога, одлучила је да поступа по закону. Став који је претходно заузела у погледу сопствене надлежности за решавање жалби на оцене запослених у МУП очигледно је изменила доношењем нових решења у корист полицијских службеника.

Подсетимо се, о конкретном пробелму писали смо у чланку Жалбена комисија наставља кршење закона.

„Жалбена комисија Владе Републике Србије поступила је по пресуди Управног суда,  и донела решење којим се поново прогласила ненадлежном. Подсетимо, колега је од МУП захтевао да му се донесе решење о годишњој оцени његовог рада за 2017.годину. Како је тада МУП ћутањем одбио да донесе решење, жалбу смо поднели Жалбеној комисији Владе, као надлежном другостепеном органу који се опет проглашава ненадлежним.И овог пута Жалбена комисија Владе заузела је став да она није надлежна за доношење решења, већ да је надлежно Министартво унутрашљих послова, Сектор за људске ресурсе, Комисија за преиспитивање закључне оцене.“

Након овог чланка, Синдикат полиције Слога покренуо је више тужби против ћутања Жалбене комисије Владе, сматрајући да јесте надлежна за решавање жалби. Претходно, у више предмета огласили су се ненадлежни и предмете прослеђивали МУП – Комисији за преиспитивање закључне оцене рада запсолених. Наш став је био категоричан, Комисија МУП није и не може бити другостепени орган.

Напокон, изгледа да се неко у Жалбеној комисији Владе опаметио и спознао сопствену надлежност. Дакле, након оваквог акта, а после тужбе и покретања спора који није окончан, Жалбена комисија је ипак донела решење у корист председника овог синдиката Глише Видовића.

Овим Решењем Жалбене комисије Владе, МУП је наложено да донесе ново образложено решење о висини годишње оцене рада за 2017. годину.

2019-08-07 GV Resenje ZKV GV 2017 god

Истог дана, Жалбена комисија Владе донела је слично решење које се односи на оцењивање за 2018. годину.

2019-08-07 Resenje usvaja ZKV 2018 GV

У случају колегинице С.Р. Жалбена комисија Владе се такође огласила ненадлежном па је предмет вратила МУП – Комисији за преиспитивање оцене, као наводно надлежној. Сматрајући такву одлуку незаконитом, против Жалбене комисије покренули смо управни спор.

Пре окончања спора, Жалбена комисија Владе ипак је решила да поступи по закону па је донела тражено решење у корист колегинице С.Р.

2019-08-07 IN ZKV Resenje usvaja SR

У сличном поступку колегиница Г.В из ПС Земун оцењена је оценом недовољан 1. за 2016.годину. Незадовољна таквом оценом затражила је доношење решења како би могла покренути управни спор. Њен тадашњи начелник ПС Земун Драган Поповић, одбио је такав захтев као неоснован. Сада са ове дистанце можемо рећи да је његова таква одлука била незаконита.

Након овог акта, колега Драган Поповић је напредовао и распоређен је на месту начеленика Одељење за развој запослених и организације, и управо је надлежан за спровођење оцењивања и вођење евиденција Комисије за преиспитивање закључне оцене рада у МУП.

Уз помоћ Заштитник грађана и препоруке коју је донео, (види чланак МУП повредио право запослених) МУП је ипак донео решење и потврдио негативну оцену.

2019-05-21 Resenje MUP ocena 2016 GV

Незадовољи таквим решењем које је очито било незаконито уложили смо жалбу Жалбеној комисији Владе. У ожалбеном поступку, Жалбена комисија је утврдила незаконито поступање доносиоца решења, усвојила жалбу и предмет вратио МУП на поновно одлучивање.

2019-08-07 ZKV RESENJE usvaja GV 2016

Дакле, јасно је да је овај мали синдикат успео и да успева да се бори са бирократијом која очигледно иде на штету запсолених који су незадовољни својим годишњим оценама рада. Оно што јесте круцијално важно је то да смо својом упорношћу уздрмали систем и натерали МУП и Жалбену комисију да раде и поступају законито.

Коначно, сада можемо позвати све запослене који су незадовољни висином својих годишњих оцена да нам се јаве ради заступања у поступцима пред послодавцем, Жалбеном комисијом и Управним судом.

Годишња оцена рада је јако важан сегмент и свака оцена која је испод оцене 4 не дозвољава напредовање у виши чин или звање. Оцена утиче на каријерно напредовање и број дана годишњег одмора.

Свако ко сматра да је оштећен приликом оцењивања, у претходним годинама, да објективно заслужује вишу оцену него што је добио, може нам се јавити ради заступања.

Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор