Ћутање МУП вредно 99.000,00 рсд

Београд, 17.03.2023. – Није непознаница да се материјална штета коју поједници наносе МУП својим незаконитиом или несавесним радом надокнађује се из буџета, а заправо то све плаћају порески обвезници. Ово је једна од многих прича о томе како ће МУП из свог буџета, захваљујући својим “стручним” кадровима који су “савесно” радили свој посао, или “како им је речено” да раде, на крају платити најмање  99.000,00 рсд. Кажемо најмање јер је могуће да се поступак наплате неће извршити добровољно и у закосном року па је могуће да ће трошкови бити знатно већи.

Прича почиње тако што Синдикат полиције Слога дана 15.12.2020.године од Сектора унутрашње контроле тражи копију предмета која је настала по обраћању овог синдиката а односи се на предмет који смо упутили СУК а који је заведен под бројем 06 број: 6888/20.

2020-12-15 Захтев предмет СУК

Намера синдиката била је да садржину предмета 06 број: 6888/20 јавно објави на свом веб сајту сматрајући да Сектор унутрашње контроле који води предмет није поступио законито сагласно овлашћењима из Закона о полицији. Претходно, Синдикат полиције Слога, имајући у виду надлежност Сектора унутрашње контроле поднео је писмено у ком је тражио да предметни сектор поступи у интересу очувања закона и права запослених. Мимо закона и прописа, предмет је прослеђен ненадлежној организационој јединици Сектору за људске ресурсе која је припремила и послала одговор.

Дакле, наша намера била је да јавности саопшти начин на који Сектор унутрашње контроле поступа по поднетој пријави за незаконито поступање. Самом чињеницом да Сектор унутрашње контроле одбија да тражиоцу достави сава акта која чине тражени предмет 06 број: 6888/20 закљулује се да иста организациона јединица управо жели да тражена акта сакрије од очију јавности.

Нама је било јасно да МУП као орган јавне власти са намером одбија да тражиоцу информације и јавности предочи сва тражена акта из предмета, на тај начин угрожава уставно право на слободу изражавања и приступа информацијама али и пружање правне заштите члановима овог синдиката.

Услед дуге борбе која је трајала скоро три године, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, донео је адекватно решење у корист овог синдиката којим је наложио Министарству унутрапњух послова да нам омогући увид у оригинална документа и достави копије предмета 6 број: 6888/20.

Имајући у виду да руководиоци овог синдиката нису ослобођени радне обавезе и да волонтерски раде у корист чланова синдиката, због немања довољно времена, за овај предмет ангажовали смо правног заступника из реда адвоката који је имао своје трошкове у износу од 99.000,00 рсд које ће МУП на крају морати да исплати.

2023-03-08 Resnje poverenika

На жалост, као и до сада, сви они стручњаци у МУП који су одговорни за свој нерад и за материјалну штету који су нанели МУП, а и странци у поступку, неће одговарати јер су вероватно само радили “по наређењу” или зато што нису умели боље.

Да ли ће се нешто по оваквим стварима променити доласком новог министра Б. Гашића остаје да се види. Искрено се надамо да ће министар заиста истрајати у својој намери да спроведе неопходне реформе или ће само лепа замисао и прича изнета пред синдикате остати само као нереализована идеја и добра замисао.

Овај синдикат има стрпљења и даје шансу и подршку новом руководству МУП да спроведе неопходне реформе али такве реформе морају да обухвате и начин утврђивања личне одговорности свих оних који су несавесно или намерно нанели штету МУП као и штету странака у поступку која није само финансијске природе. При томе не мислимо на премештаје на друга радна места, већ утврђивање материјалне обавезе да одговорни накнаде штету МУП коју су изазвали својим немаром, пропустима или незаконитим радом.

 

Ваш Синдикат полиције Слога