Видовић распоређен на ново/старо радно место

Београд, 03.07.2023. – Сагласно новоусвојеном Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радниох места у Министарству унутрашњих послова почела је подела решења о распоређивању. Међу првима, решење је добио и председник Синдиката дипломирани правник Глишо Видовић који је распоређен на ново/старо радно место полицајца-позорника.

Видовић наводи да су решења суштински остала иста као и ранијих година, па и даље недостају описи послова за полицијске службенике. Питање је зашто, имајући у виду договор обећање највиших руководиоца у МУП да ће се у новој систематизацији описи радних места налазити у решењима. Веровали смо и на реч министру да се систематизација неће мењати сваке године. Питање је где је опет запело и који стручњаци су заказали?

Имајући у виду да договор са састанка у Кабинету министра није испоштован, да решења о распоређивању за полицијске службенике и даље не садрже описе радног места, да нова систематизација, или информације из систематизације и даље нису доступне овом синдикату, руковоство синдиката је одлучило да поднесе захтев за приступ информацији од јавног значаја у којем смо тражили да нам се достави важећи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радниох места у МУП, имајући у виду да очекујемо писање жалби а касније и тужби у корист наших чланова и симпатизера.

2023-07-03 Нова систематизација

“Наша намера није била да поново кренемо у правне битке у циљу добијања систематизације, али како је изостала коректна сарадња и добојање тражених информација које су се односиле на нову систематизацију и распоређивање, нисмо имали другог избора већ да кренемо у заштиту интереса синдиката и чланова које заступамо. – Наводи председник Видовић.

Resenje GV 03-Jul-2023 16-33-21_R

Видовић наводи да га распоређивање на ново/старо радно место полицајца у чину водника I класе, иако је дипломирани правник и са лиценцом Министарства правде за посердника-медијатора није изненадило. Оно што га јесте изненадило је цинично образложење доносиоца решења, начелника ПУ Ужице да је нарочито узео у обзир чињеницу о Видовићевом стеченом образовању и пословима које је раније обављао.

С друге стране запосленима са по годину или две стажа признате су свакаве високе и више школе,  али адекватног места за искусног полицајца, учесника рата са 30 година ефективног стажа и овог пута није било!

Порука је јасна, онај ко се из хобија бави синдикалним пословима, заступа и помаже запослене није довољно добар и стручан за неке боље плаћене послове у МУП.

Повезана вест: Да ли је доста дискриминације због синдикалног рада?

Више о теми писаћемо у наредним објавама…