Милан Думановић добио спор против МУП на Управном суду

Београд, 05.07.2019. – Управни суд у Београду донео је пресуду којим је поништио решење Дисциплинске комисије, Већа у Новом Саду којим је председавао Петар Јеличић и који је нашег колегу Милана Думановића прогласио кривим за наводну тешку повреду службене дужности и изрекао му најтежу казну – престанак радног односа.

Управни суд у Београду донео је пресуду број 24 У 11128/17 дана 07.06.2019.године, где уважава тужбу Милана Думановића и поништава решење Дисциплинске комисије МУП, Већа у Новом Саду и предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање.

Синдикат полиције Слога на челу са тадашњим председником синдикта Драганом Жебељаном пружио је пуну подршку колеги Думановићу и припремио тужбу коју је колега потписао и предао у Управном суду 20.07.2017. године. Касније, и правни застуник адвокат Владимир Тодорић поднео је сличну тужбу.

Одлучујући по тужби, часне и професионалне судије Управног суда оцениле су да су сви наводи из тужбе овог синдиката и адвоката Владимира Тодорића тачни и исправни али и да је Дисциплинска комисија Веће у Новом Саду, на челу са Петром Јеличићем грубо прекршила закон.

И то није први пут да предметни господин на челу Већа у Новом Саду крши закон а људе оставља без посла. Питамо се каква је награда за такво понашње и непрофесионалан рад? Можда неко начелничко место?

Како год, Петру Јеличићу можемо пожелети да никада сличне ствари не искуси то на својој кожи. Пре свега желимо му миран сан. Јер човек, ако је човек, када ради прљаво и незаконито сигурно не спава мирно. А и ако успе да заспи, питање је какве снове сања… Дали оне када га прогања савест или како машта о високој функцији…

Presuda UP Dumanovic Milan za sajt

Претходно Синдикат полиције Слога, припремио је тужбу коју је колега Думановић предао Управном суду:

2017-07-20 Tuzba US na resenje veca disciplinske komisije

Као одговор на тужбу, Петар Јеличић Управном суду доставља следећи акт:

Vece NS Odgovor na tuzbu

Подсетимо се, Управни суд је у пресуди посебно навео следеће:

Питамо се, да ли правник који јесте председник Дисциплинске комисије Већа у Новом Саду све то већ треба да зна, да би био на том месту, или суд сваком пресудом требао да га посебно подучи?

И уместо да зна своје место у правном систему, Петар Јеличић се дрзнуо да сам решава предмет, изводи доказе и изиграва великог Бога и Батину.

И тако велики и моћан, сам је решио да прибави документа која по закону није имао права да прибавља и обрађује те да на основу њих самостално донаси одлуке.

Petar Jelicic trazi naredjenje str pov

Да ли у незнању или са намером да „Думановићу скину главу“, одговорно лице у Сектору унутрашње контроле без икакве провере путем интранета Петру Јеличићу доставља наредбу која наводно носи ознаку тајности и која служи као алиби за давање отказа.

И ми заступници Думановића покушали смо да дођемо до те фамозне наредбе, али без успеха. Петар Јеличић нам није изашао у сусрет, правдајући са да исту не поседује и да је већ доставио суду, што није било тачно.

Предметну наредбу због које је Думановић добио отказ, добили смо из суда, када нам је одобрено копирање списа предмета.

Шта наредба садржи, као што можете да видите, велико ништа. Зашто је наводно означена као тајна, просудите сами.

Без обзира што зна да не поседује сертификат Петар Јеличић сматра да на то има право. То и сам признаје у својој изјави:

2017-08-28 Izjava Petar Jelicic

Претходно, и сами смо прибавили релевантне информације које се односе на питања ко поседује безбедносне сертификате, а ко крши закон и чини кривично дело.

2017-05- Paskvali i ostali sretifikati

Да Петар Јеличић крши закон и да је сам кривично одговоран, слаже се и Министарство правде и све то наводи у свом акту:

Мин правде тајност дисц комисија

Дакле, у конкретном случају евидентно је да закон за неке важи парцијално, док за неке не важи. Милан Думановић је отказ добио а да у то време није ни знао за постојање наредбе која наводно носи ознаку тајности, коју је сачинио Срђан Пасквали који у то време такође није имао сертификат.

И шта ће се даље дешавати?

Министарство унутрашњих послова је по пресуди Уоправног суда у обавези да Милана Думановића врати на посао, без обзира нећемо чекати да МУП то сам схвати, тражићемо противизвршење решења.

Дисциплински старешина, односно председник Дисциплинске комисије Већа у Новом Саду може само да донесе ново решење којим ће да констатује да је дело за вођење поступка застарело.

Синдикат полиције Слога ће и даље активно учествовати у овом предмету а од Министарства унутрашњих послова захтевати свако изузеће Петра Јеличића и осталих чланова већа у другим евентуалним предметима, због незаконитог и нестручног рада.

Ваш Синдикат полиције Слога